Menu

Burger en bestuur - 8ste ed.

Frankie Schram

Bestel uw printeditie

Hoofdstuk I

Een verkenning van een diversiteit van relaties tus­sen spelers binnen een beleidscontext

We nemen als voorwerp een relatie, of beter een veelheid van relaties tussen twee actoren, de burger en het bestuur. Die relatie is heel complex, ook al omdat elke actor staat voor een groep van actoren die in een veelheid van relaties tot elkaar staan.

We lichten eerst de begrippen ‘burger’ en ‘bestuur’ nader toe, waarbij die ver­duidelijking niet helemaal los staat van de relatie tussen beide begrippen. Beide begrippen zijn meerduidige concepten, waarvan we de rijkdom laten zien. We bevinden ons daarmee op een hoog abstractieniveau. Vergeet niet dat dé burger niet bestaat, en hét bestuur al evenmin.

De relatie tussen burger en bestuur situeert zich binnen een beleidscontext. Burgers zijn zowel object als subject van beleid dat van het bestuur uitgaat, al dan niet in interactie met die

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel uw printeditie

Ook interessant

Recht

Zwijgen en spreken binnen een overheidscontext

Frankie Schram

Bestel uw printeditie

Recht

E-government in het federale België

Dirk De Bot

Bestel uw printeditie

Recht

De federale openbaarheidswetgeving: een introductie

Frankie Schram

Bestel uw printeditie

Recht

Naar bemiddeling in bestuurszaken?

Frankie Schram

Bestel uw printeditie

Recht

Hergebruik overheidsinformatie

Frankie Schram

Bestel uw printeditie