Menu

Burger en bestuur - 9 de ed.

Een introductie tot een complexe verhouding

door Frankie Schram

Prijs
€ 64.00
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

De laatste decennia is de burger steeds mondiger geworden, wat heeft geleid tot een transparanter beleid. Toch lijkt de burger, ondanks alle inspanningen, steeds cynischer tegenover het beleid. Degelijk besturen is dus geen sinecure – zoals ook proefondervindelijk is bewezen de laatste jaren.

Voor de 9e editie is deze publicatie opnieuw grondig bijgewerkt. Een nieuw hoofdstuk over inspraak, participatie, interactief beleid en coproductie is toegevoegd. We hebben ook rekening gehouden met de meest recente literatuur en evoluties.

Enkele vragen die we in dit boek beantwoorden:

  • Hoe zit de complexe relatie tussen burger en bestuur eigenlijk in elkaar?
  • Hoe groot is het maatschappelijke draagvlak voor de regelgeving waar u mee bezig bent?
  • Hoe empathisch communiceert u?
  • Leidt meer transparantie altijd tot een betere kwaliteit van democratische controle?
  • Hoe past een overheid de algemene beginselen van behoorlijk bestuur toe bij het voorbereiden en het nemen van een besluit?
  • Hoe interpreteert de overheid de signalen van de burger in haar streven naar optimale dienstverlening?

Een essentieel boek voor al wie betrokken is bij het maatschappelijke debat. Dit boek zal u ongetwijfeld helpen het functioneren van een democratische rechtsstaat beter te begrijpen.

Over de auteur(s)

FS

Frankie Schram

Frankie Schram is professor aan het KU Leuven Instituut voor de Overheid, faculteit Sociale Wetenschappen , professor bestuursrecht aan de Antwerp Management School (AMS) en gastprofessor aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen. Hij is verder lid en secretaris van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, lid en secretaris van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie, beide met zetel in de FOD Binnenlandse Zaken, en plaatsvervangend lid van de Vlaamse Toezichtcommissie van het bestuurlijke elektronische gegevensverkeer.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Frankie Schram
ISBN (print): 9782509035615
Verschijningsdatum: 2017-10-05
Formaat: 160x240mm
Aantal pagina’s: 748
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Recht

Naar bemiddeling in bestuurszaken?

Frankie Schram

Bestel

Recht

E-government in het federale België

Dirk De Bot

Bestel

Recht

De federale openbaarheidswetgeving: een introductie

Frankie Schram

Bestel

Recht

Hergebruik overheidsinformatie

Frankie Schram

Bestel

Recht

België: een handleiding - 4de ed.

Frankie Schram

Bestel

Recht

Motivering van bestuurshandelingen

Frankie Schram

Bestel