Menu

Competentiemanagement - Mens en organisatie in beweging

Ann Anthierens , Annemie Celis , Kris Dehamers , Brigitte Denolf , Nele Hermie , Catherine Ruys , Lieve Van Durme , Trui Vandecasteele , Sabine Vermeire

Bestel uw printeditie

   Aandachtspunten bij de opmaak van functie- en competentieprofielen

   

Dynamiek van functies

Organisaties veranderen constant, bijvoorbeeld onder invloed van de wetgeving die bij­komende eisen stelt, onder invloed van automatisering, omdat er mensen de organisatie verlaten, omdat de mensen zelf veranderen, omdat de organisatie samenwerkingsver­banden aangaat, enzovoort. Deze veranderingen hebben weerslag op de functies binnen de organisatie. Functiebeschrijvingen moeten met andere woorden flexibel en gemak­kelijk aanpasbaar zijn.

Homogene pakketten

Moet er voor elke functie binnen de organisatie een gedetailleerd functie- en competen­tieprofiel opgemaakt worden Voor gedragscompetenties slagen organisaties erin om functies samen te voegen in functiegroepen of functiefamilies. Voor vaktechnische competenties zijn de verschillen tussen functies dikwijls zeer groot. Hierdoor is men ge­noo

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel uw printeditie

Ook interessant

Personeel

Werken met de SWOT-analyse - 3de editie

Simonne Vermeylen

Bestel uw printeditie

Personeel

Vergadertechnieken - Vergaderen is (geen) kinderspel

Jos Huypens
Joke Renneboog

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie, Personeel

Instrumentenmap kwaliteitszorg en zelfevaluatie. Praktisch aan de slag in lokale dienstencentra

Ruud Bourmanne
Inge Soens

Bestel uw printeditie

Personeel

Black Belt - Lean in zorg en welzijn

Hans Crampe
Luc De Muynck

Bestel uw printeditie

Opleiding & vaardigheden, Organisatie

14 May

Opleiding: Re-integratie na langdurige afwezigheid

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 185

Schrijf u in