Menu

Competentiemanagement - Mens en organisatie in beweging

Ann Anthierens , Annemie Celis , Kris Dehamers , Brigitte Denolf , Nele Hermie , Catherine Ruys , Lieve Van Durme

2008-04-10

Bestel

   Aandachtspunten bij de opmaak van functie- en competentieprofielen

   

Dynamiek van functies

Organisaties veranderen constant, bijvoorbeeld onder invloed van de wetgeving die bij­komende eisen stelt, onder invloed van automatisering, omdat er mensen de organisatie verlaten, omdat de mensen zelf veranderen, omdat de organisatie samenwerkingsver­banden aangaat, enzovoort. Deze veranderingen hebben weerslag op de functies binnen de organisatie. Functiebeschrijvingen moeten met andere woorden flexibel en gemak­kelijk aanpasbaar zijn.

Homogene pakketten

Moet er voor elke functie binnen de organisatie een gedetailleerd functie- en competen­tieprofiel opgemaakt worden Voor gedragscompetenties slagen organisaties erin om functies samen te voegen in functiegroepen of functiefamilies. Voor vaktechnische competenties zijn de verschillen tussen functies dikwijls zeer groot. Hierdoor is men ge­noo

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Personeel

Vergadertechnieken - Vergaderen is (geen) kinderspel

Jos Huypens
Joke Renneboog

Bestel

Personeel

Bouwstenen voor vorming en opleiding van niveau E en D

An Bistmans
Peter Neirynck

Bestel

Personeel

Professionele Vaardigheden organisatieontwikkeling

Bestel

Personeel

Managen van verandering

Luc De Schryver
Annemie Simkens
Theo Wijnen

Bestel

Communicatie, Informatiemanagement, Opleiding & vaardigheden, Organisatie

26 Oct

Opleiding: Employer branding in de zorgsector

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 145

Schrijf u in