Menu

Richtlijnen voor de zorgpraktijk

Omgaan met knelpunten in de dagelijkse werking

door Vlaamse Verpleegunie

Prijs
55,-
Print abonnement met facturatie na iedere bijwerking.
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Wie werkt in de zorgsector wordt geconfronteerd met heel wat knelpunten. De behoeften en wensen van de bewoners of patiënten komen al eens in conflict met de werkwijze van het team en de organisatie. De familie of ruimere omgeving van de bewoner of patiënt heeft verwachtingen en vragen die niet altijd passen binnen de procedures en tijdsbesteding. De Vlaamse Verpleegunie bracht via de Projectwerkgroep Ethiek de ervaringen met dergelijke knelpunten samen in een boek. Het gaat om casussen uit de praktijk die werden omgezet in richtlijnen voor de praktijk. Het is dus geen werk van academici die vanuit theoretische modellen op papier zetten hoe we onze praktijk gestalte geven. De richtlijnen kwamen tot stand op basis van een vaste methodiek: de Heracleitos-methodiek. Deze methodiek focust op het zoeken naar oplossingen en resultaten waarmee we verder kunnen in de dagelijkse praktijk. In elke richtlijn vinden we telkens dezelfde opbouw terug: - ‘Toelichting en doelstellingen’: beschrijving van de situatie en de knelpunten, samen met het doel van de richtlijn - ‘Toepassingscriteria’: waar en door wie kan deze richtlijn toegepast worden? - ‘Richtlijn’: een concreet stappenplan om het conflict te ontwarren en om tot een oplossing te komen: een uitweg die ons toelaat verder aan de slag gaan en tijdswinst te boeken De richtlijnen zijn gebaseerd op de dagelijkse praktijk, maar ze zijn ook afgetoetst aan inzichten uit de (vak)literatuur. Bovendien mogen ze niet gezien worden als een strakke procedure: het gaat immers om heel complexe situaties, waar ruimte gelaten wordt voor het afwegen en verzoenen van waarden (in de ruime zin van het woord).

Over de auteur(s)

VV

Vlaamse Verpleegunie

De Vlaamse Verpleegunie verenigt Vlaamse beroepsverenigingen voor algemene en specialistische verpleegkundigen en werkt aan een grotere kwaliteit in de gezondheidszorg, een hogere professionalisering in de verpleegkunde en een consensus in ethische problemen voor verpleegkundigen. De organisatie komt op voor haar leden en verpleegkundigen en is een gesprekspartner in alle discussies in de federale en in de Vlaamse gezondheidszorg.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Vlaamse Verpleegunie
ISBN (print): 9782509018533
Type Losbladig boek

Ook interessant

Zorg & welzijn

Het levensverhaal-invulboek

Zorgbedrijf Antwerpen

Bestel

Zorg & welzijn

CLEVER doelen bepalen in de eerste lijn

Patricia De Vriendt
Vanessa Gauwe
Dominique Van de Velde

Bestel

Zorg & welzijn

Verbindende communicatie

Els Van Beveren

Bestel

Zorg & welzijn

Volgboekje kinderopvang (pakket van 10)

Bestel

Zorg & welzijn

Kom op voor jezelf- Patiënten kunnen artsen beter leren communiceren (pakket van 20)

Bestel

Zorg & welzijn

Buiten de lijnen kleuren

Els Messelis
Jan Van Velthoven

Bestel