Menu

Sociaal beleid & werk

Rekening houdend met de sociale aspecten van alle lokale beleidsdomeinen zoals huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs, cultuur, mobiliteit, veiligheid, ruimtelijke ordening, ... ondersteunen onze publicaties u om de toegankelijkheid van de sociale dienst- en hulpverlening te verbeteren en te garanderen. In een uniek partnerschap met de VVSG vindt u in dit aanbod informatie over de strategie in het sociaal beleid, de interne werking en de samenwerking met externe partners.

In de kijker

Sociaal beleid

Stemmen voor de stad. Perspectieven op stedelijk sociaal werk.

Odisee
Erasmushogeschool Brussel

Bestel

Sociaal beleid

Een (t)huis voor iedereen

Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen

Bestel

Sociaal beleid

Handboek Schuldbemiddeling

Robin Van Trigt
Jan Vansantvoet

Bestel