Menu

Sociaal beleid & werk

Rekening houdend met de sociale aspecten van alle lokale beleidsdomeinen zoals huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs, cultuur, mobiliteit, veiligheid, ruimtelijke ordening, ... ondersteunen onze publicaties u om de toegankelijkheid van de sociale dienst- en hulpverlening te verbeteren en te garanderen. In een uniek partnerschap met de VVSG vindt u in dit aanbod informatie over de strategie in het sociaal beleid, de interne werking en de samenwerking met externe partners.

In de kijker

Maatschappelijke integratie & werk

Handboek management in de sociale economie

Nathalie Vallet

Bestel

Maatschappelijke integratie & werk

Handboek Werkgelegenheidsmaatregelen in lokale besturen

Petra Dombrecht

Bestel

Maatschappelijke integratie & werk

Handboek interculturele competentie

CIMIC

Bestel

Sociaal beleid

Handboek voor de sociale dienst van het OCMW

Raf De Bruycker
Mattie Jacobs
Freddy Langenus
Roos Van Kerckvoorde
Piet Van Schuylenbergh

Bestel

Sociaal beleid

Handboek schuldbemiddeling

Miet Remans

Bestel

Sociaal beleid

Bouwen aan een breed sociaal beleid

Peter Cousaert
Hans Grymonprez

Bestel

Duurzame ontwikkeling, Maatschappelijke integratie & werk

Handboek management in de sociale economie

Bestel