Login = Guest

Nieuws

Domiciliefraude 45,0 €
Domiciliefraude In dit praktisch handboek vindt u alles om de strijd tegen domiciliefraude aan te gaan op lokaal, gewestelijk en federaal niveau. Geschikt voor zowel gemeentebesturen, politie als OCMW's. Meer info en bestellenMeer informatie
Omgaan met geestelijke gezondheidsproblemen voor overheden en organisaties
Omgaan met geestelijke gezondheidsproblemen voor overheden en organisaties Iedereen krijgt met het thema geestelijke gezondheid te maken,  ook in de werkomgeving. Een op vier mensen zal trouwens zelf  psychische problemen ondervinden. Toch heerst er veel onzekerheid:  hoe gedraag ik me tegenover mensen... Meer informatie
De wet op het politieambt Prijs: 69,0 €
De wet op het politieambt 18de Editie nu beschikbaar! Het handboek 'De wet op het politieambt' is na meer dan 20 jaar een vaste waarde als unieke informatiebron inzake de werking van politie. Het handboek legt op een heldere en praktijkgerichte manier alle aspecten van het... Meer informatie

Uitgeverij Politeia nv

Politeia brengt kwaliteitspublicaties voor een vakpubliek onder de vorm van losbladige en vastbladige handboeken, studies, pockets, nieuwsbrieven, tijdschriften en cd-rom's.

! Zolang u niet bent ingelogd wordt er geen rekening gehouden met eventuele kortingen in het winkelwagentje.

Kalender

<< augustus 2014 - september 2014 >>
2 september 2014
Praktijkseminarie 'De politie en de bijstand aan gerechtsdeurwaarders'
Het onderwerp van dit seminarie is de vorm en omvang van de interventie van de politiediensten, wanneer een gerechtsdeurwaarder wordt verhinderd een rechterlijke beschikking uit te voeren.De politie moet de gerechtsdeurwaarder immers bijstand... Meer informatie

4 september 2014
Praktijkseminarie 'Woninginbraken door lokale daders'
Woninginbraken worden niet altijd gepleegd door rondtrekkende bendes. Soms gaat het ook om lokale daders. Het opstellen van een daderprofiel is dus cruciaal. CP Moors licht zijn vergelijkende studie rond integrale en gecoördineerde aanpak van... Meer informatie

9 september 2014
Praktijkseminarie 'Informatieveiligheid en dataprotectie bij het gebruik van sociale media'
Vele organisaties hebben nog steeds problemen met het gebruik van sociale media, niet enkel voor de organisatie als extra marketingkanaal, maar ook voor de werknemers als communicatiekanaal. En toch zijn de sociale media steeds toegankelijker, ook... Meer informatie

11 september 2014
Praktijkseminarie 'Krakers: Hoe ga je ermee om?'
In dit seminarie wordt het fenomeen kraken op verschillende vlakken behandeld. In de eerste plaats wordt het begrip geduid en het wettelijk kader toegelicht. Er wordt onder andere nagegaan welke rechtstakken op dit fenomeen van toepassing zijn... Meer informatie

12 september 2014
Praktijkseminarie 'Vingerafdrukken: nieuwe technieken en evoluties'
In dit seminarie wordt aandacht besteed aan de forensische waarde van vingerafdrukken en de methode van het nemen van vingerafdrukken bij verdachten, daders e.a. Daarnaast komen ook nieuwe methoden van (data)opslag en uitwisseling van gegevens aan... Meer informatie

16 september 2014
Praktijkseminarie 'Winkeldiefstal: repressie is nodig, preventie is beter'
De lokale Politie Antwerpen geeft momenteel trainingen preventie en ‘omgaan met winkeldiefstal’ voor zelfstandigen en heeft behoorlijk uitgebreide buurtinformatienetwerken, specifiek voor handelszaken. CP Henri Claes... Meer informatie

18 september 2014
Praktijkseminarie 'De hervorming van justitie: wat is de weerslag?'
De diepgaande hervorming van justitie is sinds 1 april 2014 een voldongen feit. De afschaffing van de gerechtelijke arrondissementen en herverdeling, de creatie van nieuwe bevoegdheden, nieuwe rechtbanken en nieuwe structuren zullen een impact... Meer informatie

19 september 2014
Praktijkseminarie 'Cold Cases'
Soms raakt een dossier onder het stof, maar wordt het alsnog opgelost na een toevallig feit of een nieuwe link. Die 'nieuwe link' vormt de focus van dit seminarie. Het seminarie 'Cold cases' vormt een verdieping van een voorgaand seminarie, waarin... Meer informatie

26 september 2014
Praktijkseminarie 'Nationaliteitswetgeving: wat is er veranderd?'
Dit seminarie legt de focus op de bespreking van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken.Het Belgische... Meer informatie

30 september 2014
Praktijkseminarie 'Toezicht op voorwaardelijke invrijheidsstelling'
De voorwaardelijke invrijheidstelling is een problematiek die vaak in de pers komt. Vooral de alternatieve strafuitvoeringen zijn vaak het onderwerp van debat. Wat zijn de meest geschikte maatregelen in welk geval en in hoeverre kan men verhinderen... Meer informatie