Menu

Welkom bij Politeia

De kennispartner voor de publieke sector

In de kijker

Beleid

05 Oct

Webinar: De meerwaarde van een Street Art-project in je stad of gemeente

Locatie: Microsoft Teams

Prijs: € 95

Schrijf u in

Overheidsopdrachten

De concessiewet. Wet 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten

Steven Van Garsse

Bestel

Financiën, Communicatie

Handboek vzw's

SCWITCH

Bestel

Financiën, Communicatie, Ruimtelijke ordening

Civic Crowdfunding, een handboek voor Changemakers

Growfunding

Bestel

Hoger onderwijs, Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs

Openstellen van schoolsportinfrastructuur

ISB vzw

Bestel

Ruimtelijke ordening

Vol(mondig) Bouwen

Studio Levier

Bestel

Ruimtelijke ordening

Vlaamse codex ruimtelijke ordening

Xavier Buijs

Bestel

Organisatie

30 Sep

Webinar: Impact van GBA-beslissingen op het HR-beleid van openbare besturen

Locatie: Microsoft Teams

Prijs: € 139

Schrijf u in

Organisatie

Handboek werken met vrijwilligers | editie 2021

VSDC

Bestel

Private veiligheid

Codex private veiligheid | 5de editie | Print zonder abonnement

Jan Cappelle

Bestel

Politie

16 Sep

Webinar: Financieel rechercheren

Locatie: Microsoft Teams

Prijs: € 139

Schrijf u in

Politie

Handboek Tucht bij de politiediensten | Print zonder abonnement

Alain Liners
Jana Mouton

Bestel

Politie

23 Sep

Webinar: Vervalsing van rijbewijzen: herkennen en opsporen

Locatie: Microsoft Teams

Prijs: € 139

Schrijf u in

Communicatie, Politiek

Lokale verkiezingen winnen zonder opkomstplicht

Reinout Van Zandycke
Pieter De Vocht

Bestel

Politiek

Het statuut van de lokale mandataris | 16de editie

David Vanholsbeeck

Bestel

Privacy & persoonsgegevens

24 Sep

Webinar: Hoe ga je correct om met datalekken?

Locatie: Microsoft Teams

Prijs: € 139

Schrijf u in

Privacy & persoonsgegevens

Codex Privacy: regelgeving op internationaal en Europees niveau | Print

Frankie Schram

Bestel

Sociaal beleid

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: van impact naar impactgedreven handelen

Hans Grymonprez
Griet Briels

Bestel

Sociaal beleid

Stemmen voor de stad. Perspectieven op stedelijk sociaal werk.

Odisee
Erasmushogeschool Brussel

Bestel

Sociaal beleid

Een (t)huis voor iedereen

Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen

Bestel

Welzijn

Veerkracht is meerkracht

Inge Pasteels
Jan Smits
François Didden
Simon Ashworth

Bestel

Welzijn

Ik zie je niet ... maar wel graag

Kim Bastaits
Inge Pasteels

Bestel

Kinderopvang

Buitenslapen - cahierreeks Kinderopvang

Evelyne Pauwels

Bestel