Menu

Zuinig omspringen met tucht voor onderwijspersoneel

Tucht is een laatste redmiddel voor onderwijspersoneel, dat gepaard gaat met een moeilijke procedure. Bij het voeren van een tuchtprocedure komt veel kijken. Een tuchtprocedure is ook niet alledaags en komt vaak bovenop het dagelijkse schoolgebeuren. Vandaar dat je een tuchtprocedure best laat voorafgaan door andere maatregelen.

25-02-2021 - door Hildegard Schmidt

Onsuccesvol

Een tuchtprocedure is niet altijd een gepast antwoord op situaties die zich op school voordoen. Het gevaar is immers dat de relaties door een dergelijke procedure totaal verzuurd geraken. Maar na de procedure moet je als professionals natuurlijk wel weer met elkaar aan de slag.

We zien dat door tuchtprocedures conflicten ook vaak op de spits worden gedreven. Of het geschil mondt uit in een juridisch gevecht, zeker wanneer de tuchtfeiten zich in de relationele sfeer afspelen. Conflicten oplossen via tucht lukt vaker niet dan wel, dus een tuchtprocedure is niet de aangewezen oplossing om de sfeer te herstellen. Hetzelfde geldt voor pedagogische aangelegenheden. Andere middelen zijn daar eerder aangewezen dan een tuchtprocedure te voeren.

Andere maatregelen

Door de vele voorschriften bij een tuchtprocedure is het bovendien een tijdrovende bezigheid - die gedurende de procedure ook onzekerheden en ongerustheid in de school brengt. Er dreigt een stellingenoorlog te ontstaan met verschillende kampen in de school. De tuchtprocedure is dan zeker niet bevorderlijk voor een oplossing. De voorschriften maken ook dat een tuchtprocedure niet altijd het verhoopte resultaat geeft of dat het resultaat hervormd wordt in de beroepsprocedure.

Vandaar dat een tuchtprocedure het best wordt voorafgegaan door andere maatregelen. Dergelijke maatregelen kunnen bestaan uit een informeel gesprek, een informeel gesprek met een afsprakennota of een interventie of begeleiding door externen. Ook teambuildingsactiviteiten of een bemiddelingsprocedure kunnen bijdragen aan een sereen klimaat wanneer de te beteugelen maatregelen betrekking hebben op de menselijke verhoudingen.

Wel noodzakelijk

Al die maatregelen zijn niet vrijblijvend, en men mag ze altijd meenemen in een latere tuchtprocedure wanneer niets blijkt te hebben gewerkt. Het geeft aan dat het schoolbestuur en de directeur tevergeefs alternatieve oplossingen hebben geprobeerd, alvorens een tuchtprocedure op te starten. Omwille van de bewijslast moeten die voorafgaande stappen ook allemaal een schriftelijk beslag krijgen. Alleen al omdat een tuchtprocedure extra aandacht en middelen vraagt, moet er zuinig mee worden omgesprongen. Tucht is dus een laatste remedie.

Anderzijds is tucht wel degelijk nodig. Het doel van tuchtprocedures is immers de belangen te beschermen van iedereen die gebruikmaakt van de diensten van de beroepsgroep. En soms moet men tucht dan ook gebruiken om het vertrouwen te kunnen handhaven dat derden in het onderwijs mogen hebben. Sommige feiten wegen zo zwaar dat een tuchtprocedure het enige mogelijke antwoord is.

Meer informatie? Check onze publicatie Tucht voor onderwijspersoneel in stedelijk en gemeentelijk onderwijs. We geven een inzicht in de procedure, met concrete voorbeelden die door de Kamer van Beroep zijn behandeld.

 

Ook interessant

Onderwijs

Woord- en dramalessen voor kinderen

Bestel

Onderwijs

Teamzorg is zelfzorg

Geertrui De Ruytter
Ann Martin

Bestel

Onderwijs

In dialoog

Montasser AlDe'emeh
Werner de Saeger

Bestel

Onderwijs

Doelenboek voor de lagere school

Bestel

Onderwijs

#(S)heDIDIT

Karijn Bonne

Bestel

Onderwijs

Een schooljaar in rechtsregels

Karen Weis

Bestel