Menu

De drie geboden voor een goed geschreven tekst

Begrijpelijk en helder schrijven is een belangrijke voorwaarde om op papier en op scherm in dialoog te kunnen treden met de burger. Dat is geen eenvoudige klus en gaat niet vanzelf. Voor u begint te schrijven, moet u goed weten voor wie u schrijft én wat het doel van uw tekst is. Zo voorkomt u dat u vanuit uw eigen werkelijkheid schrijft. Wij geven drie gouden regels die u in acht moet nemen nog voor u het eerste woord op papier zet.

19-04-2021 -

1. Schrijf voor één lezer

“Write with a specific person in mind. When writing Berkshire Hathaway’s annual report, I pretend that I’m talking to my sisters. (...) My goal is simply to give them the information I would wish them to supply me if our positions were reversed.”

(Amerikaans zakenman Warren Buffet)

Wat u ook schrijft, schrijf altijd voor één man of vrouw die u kent. Iemand van wie u vindt dat hij uw tekst moet begrijpen: uw moeder, uw buurman, de tandartsassistente, uw zoon, vriend of zus. Zo gaat u automatisch minder afstandelijk én duidelijker schrijven.

2. Schrijf zoals u het zegt

Vraag u af welke vragen uw lezer kan stellen en geef daarop een helder antwoord. Uitstekend hulpmiddel is uw antwoord luidop formuleren. Hoe zou u het mondeling uitleggen? Schrijf dat ook zo op, in standaardtaal weliswaar. Schrijf gerust in dialoogstijl. Dat betekent dat u uw lezer aanspreekt met u en dat u over uzelf schrijft in de ik- of wij-vorm. Dialoogstijl werkt prima voor de meeste teksten. Op papier én op scherm.

Bijvoorbeeld:

“Een uittreksel van uw echtscheidingsakte kan online bekomen worden of bij de dienst Burgerlijke Stand.” Wordt:

U wilt een uittreksel van uw echtscheidingsakte? Dit kunt u op twee manieren vragen:

X online

X bij de dienst Burgerlijke Stand tijdens de openingsuren.

3. Denk goed na over wat u met uw tekst wilt bereiken

Bepaal vooraf duidelijk het doel van uw tekst: wilt u uw lezer informeren, adviseren of aanzetten om iets te doen. Weet u goed wat u wilt bereiken, dan is het eenvoudiger om een geschikt medium te kiezen: brief, e-mail, folder, brochure of website bijvoorbeeld.

Meer informatie? Check onze publicatie Klare taal.

Ook interessant

Communicatie & informatie

Informatie zoeken, gebruiken en beoordelen: informatievaardigheden en soorten informatiebronnen

Bestel

Communicatie & informatie

Met elkaar spreken is (geen) kinderspel

Jos Huypens

Bestel

Communicatie & informatie

Fondsen werven is geen kinderspel

Jos Huypens

Bestel

Communicatie & informatie

Inleiding in de sector van bibliotheken en documentatiecentra (deel 1)

Bestel

Communicatie & informatie

Digitaal informatie beheren en archiveren: digitaal werken

Bestel

Communicatie & informatie

Hopende U hiermede voldoende geïnformeerd te hebben

Katrien Janssens
Farida Barki

Bestel