Menu

De 7 onderdelen van de toelichting bij het meerjarenplan

Het meerjarenplan vormt de basis van de beleidsplanning doorheen de legislatuur van lokale besturen. Bij het meerjarenplan en de aanpassing ervan hoort ook een toelichting. Hieronder overlopen we de zeven onderdelen die de toelichting zeker moet bevatten.

25-05-2021 - door Ben Gilot

De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over het ontwerp van het meerjarenplan die relevant kan zijn voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te nemen. De toelichting bij het meerjarenplan en de aanpassing van het meerjarenplan moet de volgende zeven onderdelen bevatten:

1. Grondslagen en assumpties

Een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties voor de opmaak van het meerjarenplan.

In het geval dat de grondslagen en assumpties wijzigen ten opzichte van de vorige versie moet het bestuur dat ook aangeven. Voorbeelden van grondslagen en assumpties zijn de aannames over belastingtarieven, inflatie, rentevoeten, pensioenuitgaven of personeelsaantallen.

2. Functionele indeling

Een overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard. Deze bevat de budgettaire stromen per beleidsdomein. De samenstelling van de beleidsdomeinen bepaalt het bestuur zelf en is terug te vinden in de documentatie bij het meerjarenplan.

3. Economische indeling

Een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard. Dit overzicht bevat tal van interessante gegevens, zoals bijvoorbeeld de dotaties aan de politiezone en hulpverleningszone, de ontvangsten uit het Gemeentefonds of de toegestane leningen aan welzijnsverenigingen of AGB’s.

4. Investeringsprojecten

De investeringsprojecten33 bieden een schematisch overzicht van de ontvangsten en uitgaven van de investeringen per prioritaire actie. Besturen die dat wensen, kunnen ook investeringsprojecten opmaken van verrichtingen die niet onder een prioritaire actie vallen. Door de tabellen van de investeringsprojecten blijven raadsleden een totaalbeeld behouden van de respectieve investeringen.

5. Financiële schulden

Een overzicht van de evolutie van de financiële schulden. Hieruit kan men bijvoorbeeld afleiden welk bedrag aan nieuwe leningen men verwacht op te nemen of wat de verwachte evolutie is van de financiële schulden op korte termijn.

6. Financiële risico’s

Een overzicht van de financiële risico’s. Besturen kunnen op verschillende vlakken een financieel risico lopen. Omdat deze het meerjarenplan of de aanpassing van het meerjarenplan sterk kunnen vertekenen of een grote invloed kunnen hebben na het laatste jaar van de financiële nota, moeten ze in de toelichting beschreven worden. Daarbij moet een bestuur ook aangeven over welke middelen en mogelijkheden het beschikt om zich tegen die risico's in te dekken.

Mogelijke financiële risico's kunnen voorkomen op het vlak van onder andere de schulden, exploitatieontvangsten, exploitatie-uitgaven, toegestane leningen, beleggingen en verplichtingen tegenover derden.

7. De documentatie

De toelichting moet een verwijzing bevatten naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is.

Meer informatie? Check onze reeks Lokaal Financieel Management.

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Algemene boekhouding volgens de beleids- en beheerscyclus: rubrieken en waarderingsregels

Ben Gilot
Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

De beleids- en beheerscyclus: de regelgeving - versie AGB's en Welzijnsvoorzieningen

Agentschap voor Binnenlands Bestuur

Bestel

Bestuur & organisatie

De beleids- en beheerscyclus: de regelgeving - versie gemeenten en OCMW's

Agentschap voor Binnenlands Bestuur

Bestel

Bestuur & organisatie

Strategisch management in de BBC

Roeland Gielen
Roel Verhaert

Bestel

Bestuur & organisatie

Beleidsplanning, -monitoring en -evaluatie

Joos Gysen
Bart Kaesemans

Bestel

Bestuur & organisatie

De Beleids- en beheerscyclus in 60 vragen en antwoorden - derde editie

Ben Gilot

Bestel