Menu

Active ageing het woonzorgcentrum

Active ageing vertrekt vanuit mensen hun mogelijkheden, het zet de persoon en diens competenties en wensen centraal. Het doel is mensen kansen te bieden om een optimale levenskwaliteit te hebben en deel te nemen aan het maatschappelijke leven volgens hun eigen wensen, mogelijkheden en noden.

14-07-2021 - door Elise Cornelis, Ruben Vanbosseghem, Valerie Desmet, Patricia De Vriendt

Tegelijk wordt ook de bescherming en zorg geboden die personen nodig hebben. Active ageing wil mensen in staat stellen dingen te doen en doelen te bereiken. Men wil daarbij streven naar een samenleving voor alle leeftijden.

Het woord active wordt vaak opgevat als het fysiek actief houden van ouderen of als ouderen activeren op de arbeidsmarkt. Dit is echter geen juiste en volledi­ge opvatting. Active in active ageing verwijst immers naar het belang van een blijvende participatie van iedere oudere, in alle levensdomeinen die voor hem of haar relevant zijn en dit volgens de eigen noden en wensen. Hoe die partici­patie vorm krijgt, is afhankelijk van persoon tot persoon en van levensfase tot levensfase. Iedereen heeft zijn eigen voorkeuren over waaraan men nog wenst deel te nemen en hoe. Active ageing gaat er daarom om dat die voorkeuren en wensen in de mate van het mogelijke ingevuld worden, ongeacht de eventuele zorgnoden of beperkingen.

Gezien de fundamenten van Active ageing gericht zijn op het versterken van ouderen hun levenskwaliteit en hun participatie is dit concept ook relevant voor woonzorgcentra. Vanuit dit gegeven werd aan de VUB de voorbije jaren een doctoraatsonderzoek gevoerd, wat leidde tot een woonzorgmodel van Active ageing en enkele tools en strategieën die woonzorgcentra kunnen ondersteunen. Het Ac­tive ageing model dat aan de VUB werd ontwikkeld, vormde mee de basis voor de visie achter de Betekenisvolle Activiteiten Methode.

‘Een levenskwaliteit bevorderende en participatorische omgeving vormen voor de bewoners’, dat is het einddoel wanneer active ageing als visie in een woon­zorgcentrum wordt geïntroduceerd. De vraag die zich stelt, is waar woonzorg­centra zich dan specifiek op moeten richten om de levenskwaliteit van de bewo­ners in al hun facetten te ondersteunen of te behartigen.

Meer informatie? Check onze publicatie Betekenisvolle activiteiten methode

Ook interessant

Zorg & welzijn

Buitenslapen - cahierreeks Kinderopvang

Evelyne Pauwels

Bestel

Zorg & welzijn

Fijne SOFA-momenten (map)

Katrien Peeters
Liesbet Van Vlasselaer

Bestel

Zorg & welzijn

Dementie: van begrijpen naar begeleiden

Expertisecentrum Dementie

Bestel

Zorg & welzijn

Handboek integrale jeugdhulp (15) - Jeugdhulp in tijden van corona

Karel De Vos
Hans Grymonprez
Kerger Denoix
Griet Roets
Rudi Roose
Pieter Verstraete

Bestel

Zorg & welzijn

Een nieuw paar ogen

Giselinde Bracke
Ine Hostyn
Ann Steverlynck
Sofie Verschaeve

Bestel

Zorg & welzijn

Therapeutische tuinen

Terra-Therapeutica

Bestel