Menu

Het projecten decreet

Auteur: Leonie Lanssens is consulent bij OP/TIL.

27-09-2023 -

De Vlaamse overheid reserveert per jaar bijna zeven miljoen euro subsidies voor bovenlokale cultuurprojecten. De deadlines voor het indienen van een dossier vallen jaarlijks op vijftien mei en vijftien november. Innovatie en verbinding door samenwerking staan centraal. Als projectaanvrager kan je zaken uitproberen die niet realiseerbaar zijn binnen je dagelijkse werking en inspirerend voor het brede culturele veld. Daarvoor kan je maximum drie jaar de tijd nemen, minder kan ook. Aanvragers moeten aan bepaalde criteria voldoen.

1. Als aanvrager ben je een culturele of jeugdorganisatie, een openbaar bestuur of een niet-commerciële vereniging met een rechtspersoon.

2. Je werking is te linken aan kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk, lokaal cultuurbeleid of jeugdwerk (exclusief wie onder decreet Bovenlokaal Jeugdwerk valt).

3. De organisatie is gevestigd in Vlaanderen of Brussel.

4. Het aanvraagdossier is in het Nederlands opgesteld.

5. De opmaak en het indienen van het dossier gebeurt via KIOSK, het digitaal aanvraagsysteem van de Vlaamse overheid.

Een externe commissie beoordeelt de projecten. Een project moet minstens voldoen aan onderstaande criteria.

1. Het is een cultureel project dat de gemeentegrenzen overstijgt door aanpak en/of uitstraling; samenwerking is daarbij een belangrijk element.

2. De kern van het project is te vatten in minimaal twee functiegroepen. Er is keuze uit vier functiegroepen: experimenteren en innoveren, creëren en produceren, spreiden en presenteren, leren en participeren.

3. Naast een sterk inhoudelijk luik staat een realistisch zakelijk luik. Beide luiken moeten een vertaling zijn van elkaar. Het project moet financieel sluitend zijn met een begroting in balans. Denk aan een eigen inbreng en een inbreng van de partners.

Bepaalde projecten komen niet in aanmerking voor de subsidielijn:

  • het project is enkel een audiovisuele productie;
  • het project gaat enkel over letteren;
  • het project is een infrastructureel project of bouwproject;
  • het gaat om een academisch onderzoek of het betreft de aankoop of restauratie van cultureel erfgoed;
  • het project mag nog niet gestart zijn;
  • projecten mogen niet alleen plaatsvinden in Brussel, een deel speelt zich af in Vlaanderen.

Bij de projectenlijn schuift de minister van Cultuur ook beleidsprioriteiten naar voren. Speelt jouw project in op die aandachtspunten, dan is dat een meerwaarde. Deze drie beleidsprioriteiten gelden tot 2025:

1. inspelen op maatschappelijke uitdagingen door te streven naar maximale cultuurparticipatie;

2. meerwaarde creëren door eigen sterktes te verbinden via samenwerking;

3. inzetten op nieuw en jong talent door ontwikkelingskansen te bieden.

Uit de voorbije projectenrondes blijkt dat de bibliotheeksector weinig pogingen onderneemt om een dossier in te dienen. Nochtans is er een slaagkans, zo illustreerden het project PUSSSH-IT van OB Sint-Niklaas en de realisatie van een makerslab in de TERRAL-regio op initiatief van OB Ternat. Deze projecten spelen actief in op de regionale context, de noden die er leven en zetten in op samenwerking met relevante spelers.

Misschien wil je wel eens testen of een samenwerking met andere bibliotheken meerwaarde biedt? Bijvoorbeeld om een nieuwe aanpak voor collectievorming uit te proberen? Of je wil jouw collectie nog meer laten inspelen op de hedendaagse actualiteit en betrekt externe experten bij de collectievorming en deelt dat traject met nog andere bibliotheken? Of je wil samen met jeugdorganisaties een extra inspanning doen om kansarme jongeren te bereiken? Of je wil de perceptie van de bibliotheek als boekenplek keren door er een muzikale vorming te organiseren samen met de fanfare uit de buurt? Of je droomt van een tentoonstelling in de regio in samenwerking met professioneel beeldende kunstenaars en nieuwe woordkunstenaars? Het kan allemaal in aanmerking komen voor een bovenlokaal cultuurproject.

Meer inspiratie nodig? Lees de verbindende verhalen op de website van OP/TIL. Je hebt een idee, maar weet niet of het in aanmerking komt? Klop aan bij een consulent van OP/TIL. Ze luisteren graag en staan je bij met tips en tricks. Contactgegevens vind je op www.cultuuroptil.be.

Dit artikel verscheen recent in de reeks Wegwijzer bibliotheken en documentatiecentra.

Ook interessant

Communicatie & informatie

Informatie beheren en archiveren: selecteren en digitaal depot

Bestel

Communicatie & informatie

Informatie zoeken, gebruiken en beoordelen: informatievaardigheden en soorten informatiebronnen

Bestel

Communicatie & informatie

Met elkaar spreken is (geen) kinderspel

Jos Huypens

Bestel

Communicatie & informatie

Fondsen werven is geen kinderspel

Jos Huypens

Bestel

Communicatie & informatie

Inleiding in de sector van bibliotheken en documentatiecentra (deel 1)

Bestel

Communicatie & informatie

Digitaal informatie beheren en archiveren: digitaal werken

Bestel