Menu

Woordenschatjes

Talig met talenten in de kleuterklas

door Hugo Vandenbroucke

Prijs
€ 29.00
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Woordenschatjes zijn mondige kleuters die goed in hun vel zitten, die graag met anderen samen zijn, die vlot bewegen en die voortdurend uitdaging vinden in het ontdekken van de wereld. Ze structureren de wereld en verwerken hem muzisch door zich uit te drukken met muziek, beeld, woord, drama of dans.

In deze publicatie leest u hoe leerkrachten talenten van kleuters en taalvaardigheid hand in hand kunnen laten gaan. U hernieuwt uw inzichten over taalverwerving, woordenschatverwerving en talentontwikkeling. U leest over evaluatiemogelijkheden waarmee de leerkracht kan nagaan hoe de kleuter zich ontwikkelt binnen de verschillende talenten en hoe hij zich hierbij uitdrukt.

U krijgt 14 uitdagende praktijkvoorbeelden aangereikt vanuit een thematische aanpak, met een prentenboek als uitgangspunt of gewoon vertrekkend vanuit interesse en inbreng van kleuters. De praktijkvoorbeelden volgen een structuur die optimaal inzet op woordenschatverwerving. Een handig uitneembaar kaartensysteem met de zeven talenten en de bijhorende basiswoorden en leerervaringen, helpt de leerkracht bij het creëren van uitdagende leersituaties.

Deze publicatie richt zich in eerste instantie tot kleuterleerkrachten. We hopen ook anderen die geïnteresseerd zijn in taalverwerving en talentgericht werken in de kleuterschool inspiratie te bieden: docenten van de lerarenopleiding, pedagogisch begeleiders, zorgcoördinatoren en leerkrachten in het lager onderwijs.

Over de auteur(s)

HV

Hugo Vandenbroucke

Pedagogisch medewerker basisonderwijs van de Pedagogische Begeleidingsdienst GO! 

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Hugo Vandenbroucke
ISBN (print): 9782509024169
Formaat: 210 x 297mm
Aantal pagina’s: 160
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Onderwijs

Gewenst gedrag en sanctiebeleid op school (tweede herwerkte editie)

Monique D'aes

Bestel

Onderwijs

Verder studeren met autisme

Isabelle Vloeberghs
Ruth De Pau

Bestel

Onderwijs

Kijk op kiezen

Sara Backx
Rein Baets

Bestel

Onderwijs

KIESKIT

Bestel

Onderwijs

Schooluitval tegengaan

Sarah Neyts

Bestel

Onderwijs

Co-teaching op school

Marijn Vandevelde

Bestel

Onderwijs

ICE-model. Leidraad screening en intake voor DUAAL LEREN.

Koen Bollaert
Peter David
Lieve Dillen
Annick Haesaerts
Jan Reymenants
Herman Van de Mosselaer
Ellen Van Den Stock
Gert Vanthournout

Bestel

Onderwijs, Zorg & welzijn

Omgaan met suïcide op school | pakket van 5

Bestel

Onderwijs

Evaluatiepraktijk op school

Kathleen Harre
Jan Vanhoof
Lieve Smeyers

Bestel

Onderwijs

AliASS

Paulette De Caluwe
Hilde Meganck
Carine Michiels
Joke Pauwels

Bestel