Menu

Wegwijs overheidsopdrachten (2023)

NIEUWE EDITIE!

door Steven Van Garsse

Prijs
49,-
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks Overheidsopdrachten.


Overheidsopdrachten vertegenwoordigen in België meer dan tien procent van het bruto binnenlands product. Lokale, provinciale en regionale besturen spenderen met andere woorden jaarlijks miljarden aan leveringen, openbare werken en diensten. Het is dus niet verwonderlijk dat die materie het voorwerp uitmaakt van een uitgebreide en gedetailleerde regelgeving.

Deze publicatie is een overzichtelijke en praktische wegwijzer die toelichting geeft bij de wetgeving op de ‘klassieke’ overheidsopdrachten. Het gaat daarbij om overheidsopdrachten die uitgaan van besturen in de klassieke sectoren: gemeenten, provincies, OCMW’s, autonome gemeentebedrijven, politiezones, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden enzovoort. We leggen de nadruk op de toepassing van de regelgeving door lokale en bovenlokale besturen. Zo zal in deze publicatie het verband worden gelegd tussen het decreet over het lokaal bestuur en de wetgeving overheidsopdrachten. Ook OCMW’s, de verzelfstandigde entiteiten van OCMW’s, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, provincies, provinciaal verzelfstandigde agentschappen, kerkbesturen en politiezones krijgen bijzondere aandacht. Vanwege de globale benadering is de content echter ook nuttig voor andere bestuurslagen.

Over de auteur(s)

SVG

Steven Van Garsse

Prof. Dr. Steven Van Garsse is hoogleraar aan de Faculteit Rechten van de Universiteit van Hasselt. Daarnaast doceert hij overheidscontracten aan de Universiteit van Antwerpen en Bestuursrecht aan de Antwerp Management School. Prof. Dr. Van Garsse is ook partner bij Equator advocaten, waar hij zich specialiseerde in juridisch advies voor overheden over overheidsopdrachten, concessies, publiek-private samenwerkingen (PPS), overheidsgoederen en de structurering van overheidsorganisaties. Hij is vice chair van de Working Party on PPP van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties. Prof. Dr. Steven Van Garsse is nauw betrokken bij diverse belangrijke PPS-projecten en hervormingen van overheidsorganisaties. Hij is auteur van talrijke publicaties in binnen- en buitenland. Voor Politeia is hij editor van de reeks 'Overheidsopdrachten' en een van de hoofdauteurs van de reeks 'Verzelfstandiging en samenwerking op lokaal vlak'.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Steven Van Garsse
ISBN (print): 9782509042880
Verschijningsdatum: 2023-05-22
Type Digitaal Losbladig boek

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Uitbouw en invalshoeken

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen | Print + digitaal met abonnement

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachten en verzoeken door de opdrachtnemer

Steven Van Garsse
Simon Verhoeven
Ellen Wouters

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Ombudsdiensten

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

De concessiewet. Wet 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Selectie- en gunningscriteria

Alexander Verschave

Bestel