Menu

Over schoolboeken en leermiddelen

Sleutels voor onderwijskwaliteit?

door Luc De Man, Marc Van den Brande, Karl Catteeuw, Jan Van Damme, Kris De Ruysscher, Leo Neels, Tim Surma, Laurie Delnoij, Goedele Vandommele, Jozefien Loman

Prijs
€ 35.00
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Hebben schoolboeken nog een toekomst? Schoolboeken spelen al lang een bepalende rol bij het leren en onderwijzen. Samen met de leerkracht zijn ze wellicht cruciaal in het onderwijs. Schoolboeken zijn immers – in tegenstelling tot eindtermen en leerplannen – materieel aanwezig in de klas. Die aanwezigheid bepaalt in grote mate de echte doelstellingen van het lesgebeuren, de aanpak van de onderwijzende en de wijze waarop de leerlingen in contact komen met de inhoud. Niet zelden zijn ze de sleutels voor onderwijskwaliteit. Schoolboeken en actuele leermiddelen zijn daarnaast ook voorwerp van heel wat negatieve connotaties. Er bestaat een breuk tussen wat gebruikers verwachten en krijgen van de uitgevers enerzijds en de ideaaltypische visie op de professionele vrijheid en autonomie van de leerkracht anderzijds, waarbij die laatste groep in hun meest verregaande bedoeling alle schoolboeken uit de klasruimte willen bannen. Om het debat dat hierover bestaat met enige kennis van zaken te voeden, gingen we te rade bij aanbieders, gebruikers en experten. In dit boek formuleren ze de inzichten, mogelijkheden en tekortkomingen van het werken met schoolboeken. Daarmee bieden we perspectieven aan over de manier waarop schoolboeken en lesmethodes het onderwijsgebeuren en de kwaliteit van het onderwijs kunnen ondersteunen. Dit boek maakt deel uit van de reeks ‘Beleid voeren in het onderwijs’. Abonnees op deze reeks ontvangen deze pockets aan voordeeltarief. De boeken zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar, zonder abonnement.

REEKS ‘BELEID VOEREN IN HET ONDERWIJS’

In de reeks ‘Beleid voeren in het onderwijs’ worden actuele thema’s uitgediept die raakvlakken hebben met zowel onderwijsbeleid als school- en klaspraktijk. Voor leerkrachten, directeurs, schoolbestuurders, lerarenopleiders, beleidsverantwoordelijken en iedereen die zich betrokken voelt bij hedendaagse ontwikkelingen in het onderwijs. Gastauteurs leveren kwaliteitsvolle bijdragen op basis van hun expertise en ervaring, de coördinatie is in handen van een door Uitgeverij Politeia divers samengestelde redactieraad.

ACTIE NIEUWE ABONNEES! Word nu abonnee van de reeks 'Beleid voeren in het onderwijs' en ontvang bovenop drie pockets per jaar ook GRATIS de bloemlezing 'Beleid voeren in het onderwijs. Een selectie uit 7 jaar Handboek beleidvoerend vermogen' (ter waarde van €29,00).

Over de auteur(s)

LDM

Luc De Man

Luc De Man heeft een onderwijsloopbaan als leraar, schoolleider, inspecteur en hoofd van de Pedagogische begeleidingsdienst van het GO! Tot januari 2018 was hij voorzitter van de Raad SO bij de VLOR. Als onafhankelijk onderwijsexpert is hij hoofdredacteur van het onderwijskundig tijdschrift 'Beleid voeren in onderwijs' en redactielid bij 'Impuls' (Acco).   

Meer info
MVdB

Marc Van den Brande

Marc Van den Brande is pedagoog (onderwijsbeleid en -begeleiding). Hij was secretaris-generaal van het verbond van het katholiek basisonderwijs en tevens actief als voorzitter van de Raad Basisonderwijs (VLOR). Hij is momenteel raadgever van de minister van onderwijs.

Meer info
KC

Karl Catteeuw

Karl Catteeuw is doctor in de Historische Pedagogiek en werkt aan de KU Leuven.

Meer info
JVD

Jan Van Damme

Jan Van Damme werkt aan het Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -Evaluatie van de KU Leuven.

Meer info
KDR

Kris De Ruysscher

Kris de Ruysscher begon zijn onderwijsloopbaan in 1985 en was werkzaam als onderwijzer in het gewoon lager onderwijs in Sint-Niklaas. Na twaalf jaar actief te zijn voor de klas ging hij aan het werk als directeur van achtereenvolgens de Sint-Annaschool in Hamme en de Don Boscoschool in Sint-Niklaas. Sinds 2002 is hij werkzaam als pedagogisch begeleider voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Binnen deze netwerkorganisatie werkt hij o.a. rond de thema's muzische vorming, relationele vorming en mediaopvoeding. Sinds enkele jaren stuurt hij als projectleider de leerplaninnovatie ‘Zin in leren! Zin in leven!’ aan binnen het katholiek basisonderwijs.

Meer info
LN

Leo Neels

Prof. Dr. em. Leo Neels doceerde Mediarecht aan de KU Leuven van 1980 tot 2013 en aan de UAntwerpen van 1992 tot 2018. Hij was algemeen directeur van VTM van 1989 tot 1993, en voorzitter van de NV Persagentschap Belga van 1993 tot 2013. Hij leidde pharma.be van 2003 tot 2013. Hij was advocaat te Antwerpen (1975-2002), laatst als partner bij Allen&Overy (London). Hij leidt de onafhankelijke denktank Itinera.

Meer info
TS

Tim Surma

Tim Surma, MSc. is leraar wiskunde en zette later de stap naar onderwijswetenschappen, waarin hij afstudeerde aan de Open Universiteit. Hij gaf les in algemene didactiek aan een specifieke lerarenopleiding in Gent en is tot op heden wiskundeleraar in het secundair onderwijs. Daarnaast doctoreert hij bij het onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie (Welten Instituut) aan de Open Universiteit in Heerlen op topics als effectief leren en instructie.

Meer info
LD

Laurie Delnoij

Laurie Delnoij, MSc. studeerde pedagogiek aan Fontys Hogeschool in Sittard en nadien psychologie aan de universiteit van Maastricht, waar ze een specialisatie in sociale en gezondheidspsychologie behaalde. Ze gaf les in psychologie aan de pedagogiekopleiding in Sittard en doet tegenwoordig promotieonderzoek naar interventies die studiesucces vergroten bij het onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie (Welten Instituut) aan de Open Universiteit in Heerlen.

Meer info
GV

Goedele Vandommele

Goedele Vandommele is pedagogisch begeleider en coördinator bij het Centrum voor Taal en Onderwijs van de KU Leuven.

Meer info
JL

Jozefien Loman

Jozefien Loman is leerplanontwikkelaar Nederlands voor het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Luc De Man, Marc Van den Brande, Karl Catteeuw, Jan Van Damme, Kris De Ruysscher, Leo Neels, Tim Surma, Laurie Delnoij, Goedele Vandommele, Jozefien Loman
ISBN (print): 978-2-509-03368-0
Formaat: 16 x 24mm
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Onderwijs

Muzische vorming breed evalueren

Bestel uw printeditie

Onderwijs

Professionalisering op school (Tweede herwerkte editie)

Andries Valcke
Jimmy De Wandel
Wilfried De Rijck

Bestel uw printeditie

Onderwijs, Zorg & welzijn

Leer-KRACHT: leiding geven vanuit angst naar zelfvertrouwen

Oiheba BensaĆ¢d

Bestel uw printeditie

Onderwijs

Feedback geven aan leerlingen op school

Marijn Vandevelde

Bestel uw printeditie

Lager onderwijs, Secundair onderwijs

03 Oct

Opleiding: Gewenst gedrag en sanctiebeleid op school: een 4-lademodel - Gent

Locatie: Europahotel Gent, Gordunakaai 59, 9000 Gent

Prijs: € 99

Schrijf u in