Menu

Digitaal handtekenen

door V-ICT-OR

Prijs
15,-
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Deze brochure heeft de verschillende mogelijkheden van digitaal handtekenen voor u samengebracht. Van de vraag naar de (échte) nood aan een handtekening tot de verschillende technieken van de digitale variante. Dankzij deze brochure zal het bestuur zo veel mogelijk ondersteund worden in administratieve vereenvoudiging op dit punt. Dit document legt helder uit hoe er efficiënt een digitale handtekening gezet kan worden en hoe de organisatie hierop voor te bereiden.

Over de auteur(s)

V

V-ICT-OR

V-ICT-OR vzw heeft vijf centrale doelstellingen bepaald: 1 De vereniging wil de deskundigheid in het vakgebied ICT ontwikkelen en bevorderen, om zo de professionalisering van ICT-beroepsmensen en -verantwoordelijken op elk niveau in het lokale bestuur te ondersteunen. 2 Zij wil dienstverlening en belangenbehartiging in ruime zin organiseren voor allen die professioneel bij het ICT-beleid in het lokale bestuur betrokken zijn. Centraal staat het vergroten van het maatschappelijk belang van ICT, de inzet om meer efficiëntie en effectiviteit te bereiken. 3 Zij wil een netwerk en forum vormen voor ontmoeting en uitwisseling tussen allen die op het terrein van ICT in het lokale bestuur actief zijn. 4 Zij wil in de eerste plaats een platform bieden om ICT-verantwoordelijken uit het lokale bestuur bij elkaar te brengen. Op die wijze wil ze de drempel voor onderlinge samenwerking en synergie gevoelig verlagen. Niettemin wenst de vereniging ook op te treden als motor om de samenwerking tussen de verschillende andere overheidsniveaus te ondersteunen. Vanuit een klantgerichte opstelling is het immers essentieel dat de verschillende bestuursniveaus en dus ook hun ICT-verantwoordelijken de handen in elkaar slaan en gezamenlijk initiatieven inzake ICT-ontwikkelingen van de overheid nemen of toch minstens intensief meewerken aan ICT-ontwikkelingen die van een ander bestuursniveau uitgaan. 5 En ten slotte wil de vereniging ook functioneren als extern klankbord, het strategisch belang van ICT voor de lokale besturen aankaarten bij beleidsverantwoordelijken, collega's uit de eigen organisatie en op het publieke forum, en werken aan een mentaliteitsverandering en cultuur van open en behoorlijk bestuur door de juiste en voldoende ICT-investeringen in mensen en middelen.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): V-ICT-OR
ISBN (print): 9782509033413
ISBN (digitaal): 9782509036995
Verschijningsdatum: 2018-11-05
Formaat: 160 x 240mm
Aantal pagina’s: 44
Type Digitaal Vastbladig boek

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Hergebruik in de erfgoedsector

Oliver Lenaerts

Bestel

Bestuur & organisatie

Het bevoegde OCMW en de financiering

Pieter Geens
Lien Van den Brande

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex Lokaal Bestuur | 8e editie

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokale financiën: Capita selecta

Jan Leroy
Ben Gilot

Bestel

Bestuur & organisatie

Vastgoedvalorisatie

Steven Van de Putte

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex overheidsopdrachten | Editie 2022

Steven Van Garsse

Bestel