Menu

Persoonsgegevensbescherming en informatiebeveiliging

door V-ICT-OR

Prijs
15,-
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Het laatste decennium is de noodzaak voor een veilige persoonsgegevensbescherming exponentieel gegroeid. De GDPR-verordening van mei 2018 legde daarom de procedures en regelgevingen nog intensiever aan banden nu de privacy schandalen steeds vaker de kop opsteken. Het implementeren hiervan vergt echter zowel technische als organisatorische inspanningen.

Deze content focust daarom op drie elementen, namelijk: de rechten van de betrokkene waarvan we persoonsgegevens verwerken, de manier waarop we omgaan met een datalek en de contractuele overeenkomsten met de verwerkingsverantwoordelijken en hun verwerkers van persoonsgegevens.

Aan de hand van opleidingen, kennisdagen en congressen deed de werkgroep informatiebeveiliging van V-ICT-OR cruciale kennis op om zowel lokale besturen als andere organisaties in te lichten over de nodige procedures die ze moeten opstarten. Met extra aandacht voor het technische aspect, reikt V-ICT-OR u een leidraad aan waarmee u de werking van uw organisatie op pragmatische wijze kunt afstemmen op de geldende wet- en regelgeving, want niets schaadt tegenwoordig uw imago meer dan een datalek.

Over de auteur(s)

V

V-ICT-OR

V-ICT-OR vzw heeft vijf centrale doelstellingen bepaald: 1 De vereniging wil de deskundigheid in het vakgebied ICT ontwikkelen en bevorderen, om zo de professionalisering van ICT-beroepsmensen en -verantwoordelijken op elk niveau in het lokale bestuur te ondersteunen. 2 Zij wil dienstverlening en belangenbehartiging in ruime zin organiseren voor allen die professioneel bij het ICT-beleid in het lokale bestuur betrokken zijn. Centraal staat het vergroten van het maatschappelijk belang van ICT, de inzet om meer efficiëntie en effectiviteit te bereiken. 3 Zij wil een netwerk en forum vormen voor ontmoeting en uitwisseling tussen allen die op het terrein van ICT in het lokale bestuur actief zijn. 4 Zij wil in de eerste plaats een platform bieden om ICT-verantwoordelijken uit het lokale bestuur bij elkaar te brengen. Op die wijze wil ze de drempel voor onderlinge samenwerking en synergie gevoelig verlagen. Niettemin wenst de vereniging ook op te treden als motor om de samenwerking tussen de verschillende andere overheidsniveaus te ondersteunen. Vanuit een klantgerichte opstelling is het immers essentieel dat de verschillende bestuursniveaus en dus ook hun ICT-verantwoordelijken de handen in elkaar slaan en gezamenlijk initiatieven inzake ICT-ontwikkelingen van de overheid nemen of toch minstens intensief meewerken aan ICT-ontwikkelingen die van een ander bestuursniveau uitgaan. 5 En ten slotte wil de vereniging ook functioneren als extern klankbord, het strategisch belang van ICT voor de lokale besturen aankaarten bij beleidsverantwoordelijken, collega's uit de eigen organisatie en op het publieke forum, en werken aan een mentaliteitsverandering en cultuur van open en behoorlijk bestuur door de juiste en voldoende ICT-investeringen in mensen en middelen.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): V-ICT-OR
ISBN (print): 9782509033093
ISBN (digitaal): 978-2-509-03698-8
Verschijningsdatum: 2018-09-24
Formaat: 160 x 240mm
Aantal pagina’s: 76
Type Digitaal Vastbladig boek

Ook interessant

Communicatie & informatie

Communicatie als bindkracht

Eric Goubin

Bestel