Menu

Gender op school

Leidraad voor een genderinclusieve leeromgeving

door Els Consuegra, Saray Declercq, Myriam Halimi

Prijs
40,-
E-book met 5 persoonlijke downloads.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

In een genderinclusieve leeromgeving kan iedereen, ongeacht het biologische geslacht, de seksuele oriëntatie, genderexpressie en genderidentiteit openlijk, vrij en zonder beperkingen participeren aan alle aspecten van het schoolgebeuren. Genderinclusieve scholen maken dit mogelijk door het implementeren van een beleid, praktijken en acties die aantonen dat alle genders welkom zijn.

‘Gender op school’ geeft een beknopt overzicht van de centrale concepten om over gender te praten aan de hand van het genderkoek-model dat werd ontwikkeld door çavaria. Aan deze centrale concepten koppelen de auteurs steeds de impact van gender binnen de school en factsheets met cijfers die de genderdiversiteit op school illustreren.

Screeningtools worden besproken om de huidige stand van zaken in jouw school onder de loep te nemen. Daarnaast worden er acties op school- en klasniveau besproken om te werken aan een meer genderinclusieve leeromgeving. Ten slotte verwijst het boek je ook door naar relevante organisaties, lespakketten en websites om je onderzoek naar genderinclusief onderwijs na het lezen van dit boek voort te zetten. Het boek geeft je de nodige handvatten om zelf aan een genderinclusieve leeromgeving te werken.

Over de auteur(s)

EC

Els Consuegra

Els Consuegra heeft een master in de Onderwijskunde. Momenteel is zij doctorandus binnen de vakgroep Educatiewetenschappen aan de VUB en doet ze onderzoek binnen het interuniversitaire project “Teaching in the Bed of Procrustes”. Dit project bestudeert het schools onderpresteren van jongens en meisjes in het secundair onderwijs met een focus op gender op school. Els Consuegra richt zich op de gender-specifieke aspecten van leraar-leerling relaties en interacties. Daarnaast is ze gastprofessor aan de UGent en docent aan de lerarenopleiding van de VUB. Ook is ze ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van de VUB.

Meer info
SD

Saray Declercq

Saray Declercq is commercieel medewerker at Beobank NV/SA. Ze heeft een master in gender en diversiteit (VUB). 

Meer info
MH

Myriam Halimi

Myriam Halimi is onderwijsagoog en doctor in de onderwijskunde. In haar doctoraat onderzocht ze genderrol attitudes van adolescenten. Myriam werkt als vormings- en trajectbegeleider bij RoSa vzw, het kenniscentrum voor gender- en feminisme. Ze is tevens geaffilieerd onderzoeker aan het multidisciplinair instituut lerarenopleiding en RHEA, het expertisecentrum gender, diversiteit en intersectionaliteit aan de Vrije Universiteit Brussel.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Els Consuegra, Saray Declercq, Myriam Halimi
ISBN (print): 9782509030993
ISBN (digitaal): 978-2-509-03146-4
Verschijningsdatum: 2018-01-12
Formaat: 210x210mm
Type Digitaal Vastbladig boek

Ook interessant

Onderwijs

Inspiratieboek voor creatieve dans- en bewegingslessen

Sabin Ceulemans

Bestel

Onderwijs

Innovatieve leeromgevingen op school

Marijn Vandevelde

Bestel