Menu

Handhaving Dierenwelzijn | 2de editie

door Barbara Houben

Prijs
39,-
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

In onze huidige maatschappij wordt er steeds meer belang gehecht aan dierenwelzijn. Leden van de eerstelijnshulp, zoals de politie en de inspecteur-dierenarts, worden steeds vaker gevraagd om in te grijpen bij onregelmatigheden.

Dieren zijn op verschillende manieren verweven met ons dagelijks leven en ieder aspect vraagt om een aangepaste wetgeving. Een parate kennis hiervan laat toe om deze interventies vanaf de eerste vaststellingen efficiënt aan te pakken.

Het eerste deel van deze tweede editie omvat begrippen, afkortingen en richtlijnen met het oog op kwaliteitsvolle vaststellingen, de nieuwe aanpak bij inbeslagname en het opstellen van een proces-verbaal. Vooral de dierenwelzijnswet van 14 augustus 1986 vormt hierbij de basis voor de verbaliserende overheden.

Ook het doen naleven van andere, dier gerelateerde wetgeving, zorgt onrechtstreeks voor meer levenskwaliteit, onder andere bij het gebruik van dieren voor landbouw- of vermaakdoeleinden, de invoer van uitheemse soorten in het kader van CITES, het Soortenbesluit en de jachtwetgeving, maar ook met betrekking tot het transport en het slachten van dieren.

Over de auteur(s)

BH

Barbara Houben

Barbara Houben is inspecteur van politie bij de PZ Hageland. Zij werkt al meer dan 18 jaar als lid van de interventiedienst en specialiseerde zich de laatste 10 jaar in dierenwelzijn.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Barbara Houben
ISBN (print): 9782509030115
Verschijningsdatum: 2017-09-22
Formaat: 160 x 240mm
Aantal pagina’s: 290
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Politie & veiligheid

Lokale preventie en veiligheid | 3de editie

BeFUS

Bestel

Politie & veiligheid

Handboek Tucht bij de politiediensten | 6de editie

Alain Liners
Jana Mouton

Bestel

Politie & veiligheid

Wet op het politieambt | 26ste editie

Eddy De Raedt
Philippe Rosseel
Bart Van Thienen

Bestel

Politie & veiligheid

Bestuur en organisatie van de lokale politiezone | 2de editie

Ben Gilot
Koen Van Heddeghem
Björn Cools
Peter Verheyden

Bestel