Menu

Het autonoom gemeentebedrijf

door Ben Gilot, David Vanholsbeeck

Prijs
€ 49.00
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

De voorbije decennia werden talrijke autonome gemeentebedrijven (AGB’s) opgericht. Het AGB liet gemeenten immers toe om soepeler te werken en zo hun dienstverlening aan de burgers gerichter uit te bouwen. Als dusdanig was het AGB vooral dienstig bij de realisatie van nieuwe infrastructuur of ontwikkelingen van delen van de gemeente.

De Nieuwe Gemeentewet voorzag echter niet in een sluitende en volledige reglementering van AGB’s. De toepasselijke reglementering had bovendien een dispers karakter en men kon zich vragen stellen over het niveau van de democratische legitimiteit. Die pijnpunten werden door de decreetgever meegenomen bij de uitwerking van de figuur van het AGB in het Gemeentedecreet, en nu in het Decreet Lokaal Bestuur (DLB).

Het kader voor de AGB’s werd in de loop van dit proces minder op zichzelf staand, maar kwam meer in lijn te staan met het kader voor de gemeenten zelf. Tegelijk werd de druk op het AGB opgevoerd vanuit voornamelijk fiscale hoek. Vandaag kunnen we ons dan ook de vraag stellen in welke mate de autonomie van de AGB’s nog gewaarborgd is en welke toekomst er voor deze structuren nog in het verschiet ligt.

Deze content loodst u door alle essentiële en actuele aspecten van autonome gemeentebedrijven: hun mogelijke activiteiten, hun oprichting, de interne structuur, het bestuurlijk toezicht, personeelsaspecten, financiële aspecten, de participaties en de verening en ontbinding. De leidraad is de huidige regelgeving, maar waar nodig vermelden we vanuit historisch perspectief ook het vroegere kader.

Deze content vormt een onderdeel van de publicatie Verzelfstandiging en samenwerking op lokaal vlak, maar kan ook apart aangekocht worden.

Over de auteur(s)

BG

Ben Gilot

Ben Gilot is stafmedewerker gemeente- en OCMW-financiën bij de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG).

Meer info
DV

David Vanholsbeeck

David Vanholsbeeck is stafmedewerker statuut lokale mandataris bij de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG).

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Ben Gilot, David Vanholsbeeck
ISBN (print): 9782509035196
Verschijningsdatum: 2019-09-11
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Tucht en preventieve schorsing in Vlaamse lokale besturen

Maureen Landtsheere

Bestel

Bestuur & organisatie

Het decreet lokaal bestuur in vraag en antwoord

Karen Alderweireldt
Kujtime Pajazitaj

Bestel

Bestuur & organisatie

Strategisch management in publieke organisaties

Nathalie Vallet

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokale financiƫn voor niet-specialisten

Ben Gilot

Bestel

Bestuur & organisatie

De deuren gaan open

Niek De Roo

Bestel

Bestuur & organisatie, Sociaal beleid & werk

Pakket codex lokaal bestuur + codex maatschappelijke dienstverlening

Peter Hardy
Piet Van Schuylenbergh
Pieter Vanderstappen
Anne-Marie Vastesaeger
Marian Verbeek

Bestel