Menu

Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie

door Hans Bellaart, Saar Casteels, Melissa Ceuterick, Gunilla De Graef, Philippe Degelin, Dirk Geldof, Steffie Jalhay, Fanny Matheusen

Prijs
35,-
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

De Vlaamse samenleving wordt superdivers. Ook in de hulpverlening wordt het cliëntenbestand alleen maar diverser, met mensen met een migratieachtergrond uit alle hoeken van de wereld.

  • Hoe kunnen zorg- en welzijnsorganisaties hiermee omgaan?
  • Hoe kunnen ze inspelen op de verschillende noden die dit met zich meebrengt?
  • Hoe kunnen leidinggevenden hun organisatie cultuursensitief maken?

In deze publicatie gaat VIVO in samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering in op deze vragen. Aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden zorgen we ervoor dat uw zorg- en welzijnsorganisatie cultuursensitiever denkt en werkt.

Over de auteur(s)

HB

Hans Bellaart

Hans Ballaart is coördinator portaal kennisplatform integratie en samenleving bij het Verwey-Jonker Instituut. Hij studeerde orthopedagogiek te Utrecht en werkte enige jaren als orthopedagoog / staffunctionaris in de residentiële en semi-residentiële jeugdhulpverlening.

Meer info
SC

Saar Casteels

Saar Casteels is projectmedewerker diversiteit bij VIVO. Ze ondersteunt organisaties en diensten die hun werking beter willen afstemmen op een divers publiek. 

Meer info
MC

Melissa Ceuterick

Melissa Ceuterick is doctor-assistent in politieke en sociale wetenschappen, vakgroep: Sociologie. Haar onderzoeksdisciplines zijn: Sociologie van gezondheid en ziekte, etniciteit en migratiestudies en medische antropologie (met inbegrip van psychologische antropologie, transculturele psychiatrie, ageing and culture studies).

Meer info
GDG

Gunilla De Graef

Gunilla De Graef is beleidsmedewerker diversiteit en docent interculturele communicatie op de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Voorheen was Gunilla werkzaam als stafmedewerker en trainer op het Vlaams Expertisecentrum Kruispunt Migratie-Integratie en van 2002 tot 2012 bij CIMIC, Centrum voor Intercultureel Management en Internationale Communicatie.

Meer info
PD

Philippe Degelin

Philippe Degelin is projectbeheerder 'Levenslang Leren' bij VIVO vzw en lokale regiocoördinator bij het Agentschap Integratie en Inburgering in Leuven. Philippe Degelin heeft een licentiaat in geschiedenis en postgraduaat in sociale en culturele antropologie en diversiteitsmanagement.

Meer info
DG

Dirk Geldof

Dirk Geldof is doctor in de politieke- en sociale wetenschappen (1999) en bachelor in de Wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen. Van 1991 tot 2002 was hij co-auteur van de Jaarboeken Armoede en Sociale Uitsluiting. Geldof is docent aan de Universiteit Antwerpen, het Hoger Instituut Gezinswetenschappen en de Karel de Grote-Hogeschool.

Meer info
SJ

Steffie Jalhay

Steffie Jalhay is projectbeheerder diversiteit bij VIVO vzw. Als projectbeheerder diversiteit bij VIVO sensibiliseert en informeert ze social-profitorganisaties bij (het uitwerken van) een diversiteitsbeleid. Het gaat daarbij zowel over het aanwerven van en omgaan met een divers personeelsbestand als het ondersteunen van organisaties en hulpverleners in het omgaan met een divers cliënteel. Steffie Jalhay heeft een master in de sociologie (UGent).

Meer info
FM

Fanny Matheusen

Fanny Matheusen geeft al meer dan 20 jaar training, procesbegeleiding, intervisie en coaching aan groepen professionals en vrijwilligers in zeer uiteenlopende contexten. Ze is zaakvoerder bij Goesthing. Goesthing wil mensen en / in organisaties gidsen in de transitie naar een meerstemmige ecorechtvaardige samenleving. 

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Hans Bellaart, Saar Casteels, Melissa Ceuterick, Gunilla De Graef, Philippe Degelin, Dirk Geldof, Steffie Jalhay, Fanny Matheusen
ISBN (print): 9782509026910
Verschijningsdatum: 2016-03-24
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Zorg & welzijn

Nachtrust bij dementie

Nele Spruytte
Marieke Van Vracem
Renilt Vranken
Chantal Van Audenhove

Bestel

Zorg & welzijn

Dromen, denken, doen

Pascale Franck
Davy Simons

Bestel

Zorg & welzijn

Werkboek cultuursensitieve zorg

Bart Claes
Arzu Yentür
Ann Clayes

Bestel

Zorg & welzijn

Beroepsgeheim in de openbare woonzorg

Joke Vandewalle
Elke Verlinden

Bestel

Onderwijs, Zorg & welzijn

Omgaan met suïcide op school | pakket van 5

Bestel