Menu

Verzelfstandiging op lokaal vlak: een afwegingskader

door Jan Leroy, Marijke De Lange, Ben Gilot, Pieter Vanderstappen, David Vanholsbeeck

Prijs
49,-
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

De auteurs proberen zo veel mogelijk vragen op te werpen die van belang kunnen zijn bij een eventueel denkproces over verzelfstandiging. Deze oefening moet besturen in staat stellen om een degelijk onderbouwde verzelfstandiging op poten te zetten én om de bestaande structuren kritisch tegen het licht te houden. De tekst is uitdrukkelijk waardenvrij en bevat dus geen pleidooi pro of contra verzelfstandiging. Antwoorden op de gestelde vragen en overwegingen zijn immers steeds afhankelijk van de intenties en invulling van het bestuur en de context waarbinnen de verzelfstandigde structuur werkt.

Deze content is opgedeeld in drie grote stukken: het afwegingskader zelf, enkele specifieke sectorale bepalingen en het juridische kader voor verzelfstandiging. In het eerste deel worden de problematiek en het doel van dit afwegingskader kort geschetst, waarna in het eigenlijke afwegingskader achtereenvolgens wordt ingegaan op de algemeen-bestuurlijke aspecten, de financiële en fiscale overwegingen en de personeelsvraagstukken. In het sectorale deel worden voor een aantal sectoren de belangrijkste regels weergegeven die binnen het afwegingskader niet aan bod kwamen (wegens te specifiek).

In het laatste deel worden ten slotte nog eens de voornaamste regels uit de gemeente- en OCMW-wetgeving op het vlak van verzelfstandiging op een rijtje gezet. Het juridische luik kan als een geheugensteuntje dienen voor het eigenlijke afwegingskader, maar vormt niet het eigenlijke doel van deze content.

Deze vastbladige publicatie vormt een onderdeel van het handboek Verzelfstandiging en samenwerking op lokaal vlak, maar kan ook apart aangekocht worden.

Over de auteur(s)

JL

Jan Leroy

VVSG

Jan Leroy is directeur Bestuur bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). 

Meer info
MDL

Marijke De Lange

Marijke De Lange is stafmedewerker personeelsbeleid gemeenten bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Meer info
BG

Ben Gilot

Ben Gilot is stafmedewerker gemeente- en OCMW-financiën bij de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG).

Meer info
PV

Pieter Vanderstappen

Pieter Vanderstappen is stafmedewerker OCMW - bestuurlijke organisatie bij de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG).

Meer info
DV

David Vanholsbeeck

David Vanholsbeeck is stafmedewerker statuut lokale mandataris bij de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG).

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Jan Leroy, Marijke De Lange, Ben Gilot, Pieter Vanderstappen, David Vanholsbeeck
ISBN (print): 9782509035899
Verschijningsdatum: 2020-01-06
Aantal pagina’s: 82
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Codex overheidsopdrachten | Editie 2021

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokaal financieel management

Jan Leroy

Bestel

Bestuur & organisatie

Artikelsgewijze commentaar op de (nieuwe) wetgeving overheidsopdrachten | Print + digitaal met abonnement

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene Boekhouding: Algemene Inleiding

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene Boekhouding: Passiva

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Reeks Overheidsopdrachten | Print + Digitaal met abonnement

Bestel