Menu

Buiten de school(m)uren

Een verkenning van leren naast het reguliere onderwijskader

door Marianne Coopman, Marc Van den Brande

Prijs
35,-
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Ouders wensen het beste voor hun kinderen. In de schaduw van het reguliere onderwijs gaan ze op zoek naar extra vormingskansen: soms als remediëring om de leerachterstand van hun kind in te perken, soms als bijkomende uitdaging. In enkele gevallen zelfs als plaatsvervanging voor de gewone school. Dat is vandaag al een gangbare praktijk in een aantal Aziatische landen. Schoolse competitie en prestatiedrang vormen er de grondtoon van het dagelijkse kinderleven.

In Vlaanderen loopt het alsnog niet zo’n vaart. Het vertrouwen in ons onderwijs is nog zeer groot. Maar de druk voor betere schoolprestaties – zowel van het individu als van het systeem – wordt sterk opgevoerd. We stelden ons de vraag of er ook bij ons een tendens is om meer onderwijs buiten de school(m)uren en dus buiten het regulier leerplichtonderwijs te zoeken.

En als er zo’n tendens is:

  • Waarover gaat het dan?
  • Wie organiseert het? Wie neemt eraan deel?
  • Wat is de kwaliteit van die initiatieven? Vormen zij een concurrentie voor onze scholen?
  • Hoe gaan we daar als regulier onderwijs mee om?
  • Moeten we terugplooien op een basis- of standaardcurriculum, en andere leergebieden of domeinen overlaten aan deze nieuwe vormen van onderwijs?

Met als hamvraag: doet dit geen afbreuk aan het streven naar (kwaliteitsvol) onderwijs voor élk kind? Of zijn er toch voordelen verbonden aan bijkomende instructiemogelijkheden buiten het regulier onderwijssysteem?

Dit boek wil een verkennende aanzet geven om directies, leraren, en allen die met onderwijs begaan zijn, te wijzen op het fenomeen van onderwijs buiten de school(m)uren. En hoe we hieromtrent een beleid moeten voerenLees hier de inhoudstafel.

Abonnement op de reeks

Dit boek maakt deel uit van onze reeks Beleid voeren in het onderwijs. Abonnees op deze reeks ontvangen de drie pockets per jaar aan voordeeltarief. Ze krijgen ook gratis de publicatie Beleid voeren in het onderwijs. Een selectie uit 7 jaar Handboek beleidvoerend vermogen.

In de reeks diepen we actuele thema’s uit die raakvlakken hebben met zowel onderwijsbeleid als school- en klaspraktijk. Voor leerkrachten, directeurs, schoolbestuurders, lerarenopleiders, beleidsverantwoordelijken en iedereen die zich betrokken voelt bij hedendaagse ontwikkelingen in het onderwijs. Gastauteurs leveren kwaliteitsvolle bijdragen op basis van hun expertise en ervaring, de coördinatie is in handen van een divers samengestelde redactieraad.

Over de auteur(s)

MC

Marianne Coopman

Marianne Coopman, onderwijzer en master in de opleidings- en onderwijswetenschappen, heeft zeven jaar lesgegeven als onderwijzer in een basisschool te Antwerpen. Vervolgens werkte ze zeven jaar voor het COV als inspraakbegeleider. Daarna heeft ze beleidsverantwoordelijkheid voor het COV opgenomen. Sinds 2012 als algemeen secretaris.

Meer info
MVdB

Marc Van den Brande

Marc Van den Brande is pedagoog (Onderwijsbeleid en -begeleiding). Hij was secretaris-generaal van het verbond van het katholiek basisonderwijs en tevens actief als voorzitter van de Raad Basisonderwijs (VLOR). Hij is momenteel raadgever onderwijs van de vice-ministerpresident.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Marianne Coopman, Marc Van den Brande
ISBN (print): 9782509036858
Verschijningsdatum: 16-04-2020
Formaat: 160x240mm
Aantal pagina’s: 164
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Onderwijs

Kwaliteitszorg op school 2.0

Bestel

Onderwijs

De directeur vandaag

Luc De Man
Willy Steensels

Bestel

Onderwijs

Levensbeschouwelijke vakken

Kris Denys
Frie Van Camp

Bestel

Onderwijs

Leerkrachten en hun loopbaan

Luc De Man
Willy Steensels

Bestel

Onderwijs

De rol van externen bij kwaliteitszorg

Geertrui De Ruytter
Jan Vanhoof

Bestel

Onderwijs

Radicale jongeren op school

Willy Steensels
Frie Van Camp

Bestel