Menu

Sociaal huis

Werken aan een toegankelijke dienst- en hulpverlening

door Eric Goubin, Dirk Meulemans

Prijs
€ 39.00
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Het lokaal sociaal beleid is gericht op een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke burger en een optimaal bereik van de beoogde doelgroep. Met deze doelstelling voor ogen kreeg elk lokaal bestuur vanuit het Decreet Lokaal Sociaal Beleid de opdracht om een sociaal huis te realiseren met een informatie-, loket- en doorverwijsfunctie. Het begrip ‘sociaal huis’ werd in het decreet niet verder verduidelijkt. Dit handboek vertrekt vanuit de visie dat het sociaal huis een toegankelijkheidsconcept is dat op lokaal niveau wordt uitgewerkt en dat een antwoord biedt op de specifieke toegankelijkheidsproblemen in de lokale dienst- en hulpverlening. Het werken aan een toegankelijke lokale dienst- en hulpverlening wordt beschouwd als een strategisch aandachtspunt voor gemeente- en OCMW-besturen. Het gaat immers om een opdracht die nauw aansluit bij hun missie en bij de algemene vraag van de burger naar een kwalitatieve en klantgerichte dienstverlening. Het handboek schuift vier actieterreinen naar voren om in te spelen op toegankelijkheidsproblemen: communicatie, proactief handelen en hulpverleningsmethodieken, loketwerking en ruimtelijke inbedding (inclusief klantgerichte dienstverlening) en participatie. De auteurs zijn allemaal onderzoeksmatig of in de praktijk actief op een of meer van deze actieterreinen. Zij reiken naast denkkaders ook praktijkvoorbeelden en concrete werkinstrumenten aan waar medewerkers en mandatarissen van lokale besturen mee aan de slag kunnen.

Over de auteur(s)

EG

Eric Goubin

Eric Goubin is wetenschappelijk medewerker bij Kortom en onderzoeker en docent bij de hogeschool Thomas More. Hij studeerde communicatiewetenschappen en politieke wetenschappen (Vrije Universiteit Brussel). Hij startte zijn loopbaan in de journalistiek en bij het communicatiebureau MIOS. Sinds begin jaren negentig is hij verbonden aan Thomas More, eerst als docent en opleidingshoofd, later als onderzoeker en onderzoeksverantwoordelijke. Hij richtte er het expertisecentrum Memori op. In 2000 stond hij mee aan de wieg van Kortom, de vereniging voor overheidscommunicatie. Eric Goubin realiseerde reeds tal van projecten, publicaties en vormingen rond communicatiebeleid, innovatie en sociale inclusie.

Meer info
DM

Dirk Meulemans

Dirk Meulemans is stafmedewerker management en organisatie bij de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG). 

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Eric Goubin, Dirk Meulemans
ISBN (print): 9782509002372
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Werkboek cultuursensitieve hulpverlening

Jessy Le Roy

Bestel uw printeditie

Omgeving, Sociaal beleid & werk

100 basisbegrippen over sociaal wonen in Vlaanderen

Andy Dilles

Bestel uw printeditie

Sociaal beleid & werk

Bouwen aan diversiteit: Inspiratie voor een lokaal integratiebeleid

Bestel uw printeditie

Maatschappelijke integratie & werk, Sociaal beleid

08 Nov

Studiedag: Sociaal Schaduwwerk

Locatie: Universiteit Antwerpen Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen

Prijs: € 25

Schrijf u in

Sociaal beleid & werk

Wegwijzer naar een integrale hulpverlening - 7de ed.

Ria Vandaele

Bestel uw printeditie