Menu

Ruimtelijke ordening in Vlaanderen

Inleiding, beginselen en krachtlijnen

door Tijs Reiner

Prijs
€ 59.00
E-book met 5 persoonlijke downloads.
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw.

Samenvatting

Dit boek behandelt op een inzichtelijke manier het complexe Vlaamse ruimtelijkeordenings- en stedenbouwrecht. Daarbij wordt onder andere een antwoord gegeven op de volgende vragen: - Hoe wordt de ruimte geordend? - Is een vergunning vereist of moet er een melding gebeuren? - Kan de vergunning bekomen worden? - Welke zijn de beoordelings- en afwijkingsgronden? - Hoe verloopt de procedure? - Hoe, waar en wanneer kan beroep worden ingesteld? - Hoe gebeurt de handhaving? - Is er inspraak mogelijk bij het verlenen van vergunningen? - Hoe is de rechtsbescherming georganiseerd? - ... Het boek is bedoeld voor al wie inzicht wenst te verwerven in het functioneren van het ruimtelijkeordenings- en stedenbouwbeleid in Vlaanderen. Dit boek is ook geschikt voor onderwijsdoeleinden. Om die reden werd veelvuldig gebruikgemaakt van schema’s. Die hebben tot doel grotere of complexere gehelen visueel voor te stellen of kernachtig samen te vatten. Er zijn tevens voorbeelden opgenomen om de theorie meteen te concretiseren.

Over de auteur(s)

TR

Tijs Reiner

Reiner Tijs is sinds 2002 advocaat aan de Antwerpse balie. Hij is oprichter/vennoot van FORUM ADVOCATEN (www.forumadvocaten.be). Zijn voorkeursmaterie betreft het bestuursrecht, inzonderheid het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieu…). Hij publiceerde eerder in deze materie reeds over administratief recht, openbaarheid van bestuur, stedenbouwkundige verordeningen, de interrelaties tussen ruimtelijke ordening en milieurecht… 

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Tijs Reiner
ISBN (print): 978-2-509-02486-2
ISBN (digitaal): 978-2-509-02673-6
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Omgeving

Het decreet grond- en pandenbeleid: Vergunningsaanvragen en maatregelen betaalbaar wonen

Floris Sebreghts
Olivier Verhulst

Bestel uw printeditie

Omgeving

Private Handhaving

Jo Van Lommel

Bestel uw printeditie

Omgeving

Verdichting van dichtbij bekeken

Xavier Buijs

Bestel uw printeditie

Omgeving

Afvalbeheer voor milieuprofessionals - ed.3

Anthony De Proft

Bestel uw printeditie

Omgeving

Lokaal waterbeleid

Christophe Claeys

Bestel uw printeditie