Menu

Handleiding voor de motivering van (omgevings)vergunningen

door Reiner Tijs

Prijs
79,-
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Vergunningsbeslissingen worden vaak betwist. Daarbij wordt doorgaans ook aangehaald dat de vergunning feitelijk of juridisch niet correct of afdoende gemotiveerd is. Finaal kan een tekortkoming in de motivering als een fout worden aangemerkt - die mogelijk ook tot de aansprakelijkheid van de overheid kan leiden.

Deze publicatie bevat een handleiding over de wijze waarop u een correcte motivering opbouwt. Zo wordt bijvoorbeeld een antwoord gegeven op volgende vragen:

  •  Waarop moet men zeker letten en wat moet men alleszins vermijden?
  •  Wanneer geldt er een verstrengde motiveringsplicht?
  •  Kan er gemotiveerd worden door verwijzing naar andere stukken of adviezen?
  •  Op welke wijze moeten adviezen of bezwaren bij de motivering betrokken worden?

Aan de hand van deze publciatie kunt u in de toekomst uw beslissingen, en vooral uw omgevingsvergunningen (nog) beter motiveren. U zult hiaten vermijden die aanleiding kunnen geven tot betwisting.

Ook beschikbaar in

Over de auteur(s)

RT

Reiner Tijs

Reiner Tijs is sinds 2002 advocaat aan de Antwerpse balie. Hij is oprichter/vennoot van FORUM ADVOCATEN (www.forumadvocaten.be). Zijn voorkeursmaterie betreft het bestuursrecht, inzonderheid het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieu…). Hij publiceerde eerder in deze materie reeds over administratief recht, openbaarheid van bestuur, stedenbouwkundige verordeningen, de interrelaties tussen ruimtelijke ordening en milieurecht… 

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Reiner Tijs
ISBN (print): 9782509038142
Verschijningsdatum: 2020-12-17
Aantal pagina’s: 512
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Klacht en klager | Tweede editie

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Ombudsdiensten | Tweede editie

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Interne klachtenbehandeling bij de overheid | Tweede editie

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Uitbouw en invalshoeken | Tweede editie

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Het statuut van de lokale mandataris - 18e editie

David Vanholsbeeck

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene boekhouding: Passiva

Christophe Vanhee

Bestel