Menu

Selectie- en gunningscriteria

Verschijnt in de reeks Overheidsopdrachten

door Alexander Verschave

Prijs
39,-
E-book met 5 persoonlijke downloads.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Samenwerken met een opdrachtnemer die betrouwbaar is en op de economisch meest voordelige wijze de opdracht uitoefent: het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ondanks dat een opdrachtnemer de meest voordelige offerte indient, is hij toch niet altijd even geschikt om de opdracht uit te voeren. Ook een plaatsingsprocedure waarbij er enkel op prijs gegund wordt, is niet altijd een garantie op kwaliteit. Bovendien is de inschrijver steeds mondiger en laat hij het niet na om te procederen als de gekozen criteria niet juist toegepast zijn of in hun geheel onwettig zijn.

Dat kan efficiënter. De vraag is op welke manier en hoe het proces tegelijk nog steeds juridisch correct kan verlopen. In dit handboek ligt de focus daarop: wat zijn de juridische mogelijkheden van selectie- en gunningscriteria en hoe kan je ermee omspringen? Recente rechtspraak is hierbij onze leidraad. Daarbovenop leggen we ons niet enkel toe op een theoretische benadering, maar geven we ook enkele praktische handvatten voor zowel opdrachtgevers als potentiële opdrachtnemers.

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks Overheidsopdrachten.

Ook beschikbaar in

Over de auteur(s)

AV

Alexander Verschave

Alexander Verschave is advocaat bij Equator Advocaten en verbonden aan de balie van de Provincie Antwerpen. Hij legt zich in die praktijk voornamelijk toe op het publiek- en administratief recht in de ruime zin van het woord, met daarbij een bijzondere interesse voor overheidsopdrachten, concessies, publiek-private samenwerking (PPS) en de daarmee gepaard gaande interferenties met het privaatrecht (o.m. zakenrechtelijke constructies). Hij staat zowel (aanbestedende) overheden als ondernemingen bij in die materies. Daarnaast is hij verbonden aan de faculteit rechten van de Universiteit Hasselt.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Alexander Verschave
ISBN (print): 9782509039064
ISBN (digitaal): 9782509039170
Verschijningsdatum: 2021-03-30
Formaat: 16x24mm
Aantal pagina’s: 96
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Wegwijs overheidsopdrachten

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Innovatie(f) aanbesteden

Steven Van Garsse
Simon Verhoeven
Alexander Verschave

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen | Print + digitaal met abonnement

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachten en verzoeken door de opdrachtnemer

Steven Van Garsse
Simon Verhoeven
Ellen Wouters

Bestel

Bestuur & organisatie

De concessiewet. Wet 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Handleiding voor de motivering van (omgevings)vergunningen

Reiner Tijs

Bestel