Menu

Werken aan kwaliteit op school

Inspirerende inzichten, modellen en methodieken

door Gilbert Deketelaere

Prijs
27,-
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Werken aan kwaliteit op school wordt belangrijker en belangrijker. Wat ooit vooral een aandachtspunt was op macroniveau, werd de laatste decennia ook een aandachtspunt op meso- en microniveau: kwaliteit ontwikkelen op school én in de klas.

De groeiende aandacht gaat gepaard met prangende vragen die leidinggevenden en medewerkers zich stellen: ‘Wat houdt werken aan kwaliteit juist in?’, ‘Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor kwaliteitszorg?’, ‘Bestaan er verschillende manieren om aan kwaliteit te werken?’, ‘Hoe organiseer je kwaliteitszorg op een haalbare manier?’, ‘Wie wordt uiteindelijk beter van kwaliteitszorg?’ …

Al deze vragen verdienen een antwoord. Dit boek is een leidraad, een richtingaanwijzer. Kwaliteitszorg krijgt een gezicht, zodat leidinggevenden en medewerkers er meteen mee aan de slag kunnen. Na het lezen van dit boek kan de lezer zich een beeld vormen van kwaliteitszorg op school: wat zijn de belangrijkste kenmerken, wat zijn randvoorwaarden om het werken aan kwaliteit voldoende slaagkansen te geven, wie betrek je bij kwaliteitszorg, op welke manier geef je concreet gestalte aan kwaliteitszorg …

Over de auteur(s)

GD

Gilbert Deketelaere

Gilbert Deketelaere is expert kwaliteitszorg op school. Hij heeft 20 jaar ervaring achter de rug als beleidsondersteuner en kwaliteitscoördinator in een secundaire school. Hij is pionier van het SOK-netwerk over kwaliteitszorg in onderwijs en organiseerde talrijke congressen. Als gepassioneerd spreker, nascholer en coach wijst hij leidinggevenden en schoolteams de weg naar haalbare interne kwaliteitszorg.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Gilbert Deketelaere
ISBN (print): 9782509039576
Verschijningsdatum: 2021-08-25
Type Vastbladig boek