Menu

Personeelstopics bij lokale verzelfstandigings- en samenwerkingsstructuren

door Marijke De Lange

Prijs
49,-
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

We focussen in deze publicatie op het personeelsbeleid in entiteiten van lokale besturen die hun activiteiten onderbrengen in een vorm van verzelfstandiging of samenwerking met een publieke rechtsvorm. Daarbij komen achtereenvolgens het personeelsbeleid bij autonome gemeentebedrijven, bij intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en bij welzijnsverenigingen aan bod, de meest gebruikte rechtsvormen.

We bieden een capita selecta (in alfabetische volgorde) met telkens een korte schets van het thema en een vermelding van de juridische bron. We bespreken ook enkele methodieken om personeel tussen gemeente, OCMW en lokale verzelfstandigings- en samenwerkingsstructuren te delen.

Deze uitgave is in de eerste plaats bedoeld voor personeelsverantwoordelijken van lokale verzelfstandigings- en samenwerkingsstructuren met een publieke rechtsvorm. Zij moeten vaak weten hoeveel beleidsruimte hun organisatie heeft om het personeelsbeleid vorm te geven, bijvoorbeeld wanneer ze de lokale rechtspositieregeling opstellen.

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks Verzelfstandiging en Samenwerking.

Over de auteur(s)

MDL

Marijke De Lange

Marijke De Lange is stafmedewerker personeelsbeleid lokale besturen bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Marijke De Lange
ISBN (print): 9782509040084
Verschijningsdatum: 2021-10-26
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Beleids- en beheerscyclus: situering en regelgeving

Jan Leroy

Bestel

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Cultuur & vrije tijd

Handboek vzw's

SCWITCH

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex overheidsopdrachten | Editie 2021

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene boekhouding: kosten, opbrengsten, rechten en verplichtingen

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokaal financieel management

Jan Leroy

Bestel

Bestuur & organisatie

Artikelsgewijze commentaar op de (nieuwe) wetgeving overheidsopdrachten | Print + digitaal met abonnement

Steven Van Garsse

Bestel