Menu

Bestuurlijk handhaven

door Koen Van Heddeghem, Annemie De Boye, Dirk Minten, Clara Vanquekelberghe

Prijs
69,-
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

De bestuurlijke handhaving van georganiseerde criminaliteit heeft in België als methodiek de laatste jaren sterk aan belang gewonnen. Steeds vaker wordt de aanpak gebruikt als complementaire strategie om te voorkomen dat criminele netwerken zich zouden nestelen in het lokale weefsel. Daarbij spelen multidisciplinaire samenwerking en het uitwisselen van informatie een belangrijke rol. De beeldvorming en de creatieve toepassing van het beschikbare instrumentarium zijn eveneens essentiële pijlers in de aanpak. Wettelijke mogelijkheden en concrete voorbeelden krijgen in deze publicatie dan ook ruim de aandacht.

De eerste toepassingen leerden dat de bestuurlijke handhaving van georganiseerde criminaliteit weliswaar op lokaal niveau plaatsvindt, maar dat dit steeds gebeurt in een ruimere disciplinaire en
geografische context. De publicatie biedt daarom ook een breed overzicht van mogelijke partners en hun bevoegdheden, samenwerkingsvormen en (inter)nationale goede praktijken.

De publicatie Bestuurlijk handhaven beoogt de lezer een algemeen inzicht te verschaffen in het concept van de bestuurlijke handhaving, vanuit het taakveld van de verschillende (overheids)diensten en vanuit diverse invalshoeken (lokaal, provinciaal, nationaal en internationaal). De auteurs beschikken over jarenlange terreinervaring en delen hun bevindingen ook aan de hand van concrete casussen. Aangezien de materie nog in volle ontwikkeling is, en meer bepaald het wettelijk kader nog vorm moet krijgen, zullen er regelmatig updates worden voorzien.

Ook beschikbaar in

Voor bulkkortingen vanaf 5ex., mail naar nathalie.deceukeleer@politeia.be.   

Over de auteur(s)

KVH

Koen Van Heddeghem

Koen Van Heddeghem is diensthoofd en stafmedewerker lokale politie binnen het team Veiligheid bij de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG).

Meer info
ADB

Annemie De Boye

Annemie De Boye is criminoloog en coördinator van het ARIEC Limburg.

Meer info
DM

Dirk Minten

Dirk Minten is eerste commissaris bij de Federale Gerechtelijke Politie Limburg en diensthoofd recherchemanagement. 

Meer info
CV

Clara Vanquekelberghe

Clara Vanquekelberghe is criminoloog en coördinator van het ARIEC Antwerpen.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Koen Van Heddeghem, Annemie De Boye, Dirk Minten, Clara Vanquekelberghe
ISBN (print): 9782509040091
Verschijningsdatum: 2021-12-01
Aantal pagina’s: 272
Type Digitaal Vastbladig boek

Ook interessant

Politie & veiligheid

Codex Gerechtelijke politie | 8ste editie

Christian De Valkeneer

Bestel

Politie & veiligheid

Handboek Tucht bij de politiediensten | 7de editie

Alain Liners
Jana Mouton

Bestel