Menu

Architectuur maakt school

Een complexe relatie in evolutie

door Luc De Man, Marianne Coopman

Prijs
39,-
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Abonnement op de reeks

Dit boek maakt deel uit van onze reeks Beleid voeren in het onderwijs. Abonnees op deze reeks ontvangen drie pockets per jaar aan voordeeltarief van 30 euro per pocket. Het abonnement is jaarlijks opzegbaar.

In de reeks diepen we actuele thema’s uit die raakvlakken hebben met zowel onderwijsbeleid als school- en klaspraktijk. Voor leerkrachten, directeurs, schoolbestuurders, lerarenopleiders, beleidsverantwoordelijken en iedereen die zich betrokken voelt bij hedendaagse ontwikkelingen in het onderwijs. Gastauteurs leveren kwaliteitsvolle bijdragen op basis van hun expertise en ervaring, de coördinatie is in handen van een divers samengestelde redactieraad.

Vanaf pakweg het derde levensjaar zit elk kind in Vlaanderen in een schoolomgeving. Die schoolomgeving is georganiseerd volgens bepaalde regels en gewoonten. Nieuwe inzichten en tijdgebonden visies op onderwijzen en leren doen de bestaande onderwijsorganisatie wankelen. Concepten als ‘afstandsleren’, ‘hybride lesvormen’ en ‘flipping the classroom’ hebben de voorbije maanden vraagtekens geplaatst bij traditionele school- en klasconcepten. Ook hebben de capaciteitsvraagstukken, aandacht voor welzijn, duurzaamheid en ruimtelijke ordening hun invloed op het kijken naar schoolgebouwen.

Bij de huidige schoolbouwrelance kan de vraag gesteld worden of het mogelijk is om vandaag architecturaal open toekomstkeuzes te maken bij renovatie of nieuwbouw. In welke mate moeten we toekomstgericht rekening houden met de pedagogische dimensie van de infrastructuur, of is het aan de schoolorganisator om te leren omgaan met de beperkingen van de infrastructuur? Welke trends geven wel duurzaam richting aan de toekomst? Is het mogelijk om schoolgebouwen te ontwerpen die vlot aanpasbaar zijn aan veranderende visies? Op deze en andere vragen bieden onderwijsexperten een antwoord in dit themanummer.

Lees hier de inhoudstafel.

Over de auteur(s)

LDM

Luc De Man

Luc De Man heeft een onderwijsloopbaan als leraar, schoolleider, inspecteur en hoofd van de Pedagogische begeleidingsdienst van het GO! Tot januari 2018 was hij voorzitter van de Raad SO bij de VLOR. Als onafhankelijk onderwijsexpert is hij hoofdredacteur van het onderwijskundig tijdschrift 'Beleid voeren in onderwijs' en redactielid bij 'Impuls' (Acco).   

Meer info
MC

Marianne Coopman

Marianne Coopman, onderwijzer en master in de opleidings- en onderwijswetenschappen, heeft zeven jaar lesgegeven als onderwijzer in een basisschool te Antwerpen. Vervolgens werkte ze zeven jaar voor het COV als inspraakbegeleider. Daarna heeft ze beleidsverantwoordelijkheid voor het COV opgenomen. Sinds 2012 als algemeen secretaris.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Luc De Man, Marianne Coopman
ISBN (print): 9782509040534
Verschijningsdatum: 2021-12-22
Type Digitaal Vastbladig boek

Ook interessant

Onderwijs

Wij weten van praten

Geertrui De Ruytter
Ann Martin

Bestel

Onderwijs

Vlaamse toetsen

Luc De Man
Kris Denys

Bestel

Onderwijs

Meer weten over (effectief) leren

Marc Van den Brande
Wouter Smets

Bestel

Onderwijs

Tucht voor onderwijspersoneel in stedelijk en gemeentelijk onderwijs

Hildegard Schmidt

Bestel

Onderwijs

De leraar is een team

Luc De Man
Els Gallin

Bestel

Onderwijs

STEM in je klas

Pedagogische Begeleidingsdienst Basisonderwijs OVSG

Bestel