Menu

Fondsen werven is geen kinderspel

door Jos Huypens

Prijs
27,-
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

We doen uit de doeken hoe u een goede fondsenwerving kan opstarten en waar u zeker aan moet denken voordat u begint. Fondsen werven heeft vooral met geld te maken. Het inzamelen van geld kan uiteraard alleen maar slagen als uw organisatie bij de mogelijke donors het nodige vertrouwen heeft verworven. Daarbij moeten mogelijke schenkers ervan overtuigd zijn dat de gelden die ze overmaken optimaal en nuttig zullen besteed worden.

Privégelden zijn voor veel instellingen en organisaties een noodzakelijke aanvulling van de overheidssteun. Hardliners zijn echter van oordeel dat het de taak van de overheid is om in te staan voor een aantal voorzieningen in de social-profitsector. De inbreng van privégelden is volgens hen uit den boze en leidt er alleen maar toe dat de overheid zich ontheven voelt van een van haar basisverantwoordelijkheden.

De realiteit is vandaag echter dat de overheid niet meer bij machte blijkt te zijn om financieel te voorzien in alle financiële noden van de instellingen uit de social-profitsector. In het beste geval komt er een opstartfinanciering of worden de meest elementaire werkingskosten door de overheid gefinancierd. Voor de rest moeten heel wat instellingen en organisaties de boer op, op zoek naar externe financiering. Er zijn zelfs organisaties die voor hun basiswerking van deze privégelden afhankelijk zijn.

Fondsenwerving is een begrip dat uit de Verenigde Staten is overgewaaid naar Europa. Veel meer dan bij ons zijn burgers in de Verenigde Staten ervan overtuigd dat iedereen in de mate van zijn mogelijkheden mee moet instaan voor de financiering van sociale, culturele, politieke of religieuze projecten. Fundraising is daar dan ook een bekend begrip.

Over de auteur(s)

JH

Jos Huypens

Professor dr. Jos Huypens was gedurende 25 jaar journalist voor Gazet van Antwerpen. Toen hij deze krant in 1996 als hoofdredacteur verliet, richtte hij communicatieadviesbureau Communicado Int. op. Daarnaast is hij als communicatiespecialist actief aan AMS (Antwerp managementschool) en doceerde hij een tijdlang communicatievakken aan de universiteit van Leuven.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Jos Huypens
ISBN (print): 9789057180231
Verschijningsdatum: 2022-03-30
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Communicatie & informatie

Scoren met creatieve content op sociale media

Kristof D'hanens
Brecht Vanderstraeten

Bestel

Communicatie & informatie

Communicatie als bindkracht

Eric Goubin

Bestel