Menu

Innovatie(f) aanbesteden

door Steven Van Garsse, Simon Verhoeven, Alexander Verschave

Prijs
39,-
E-book met 5 persoonlijke downloads.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks Overheidsopdrachten.


Europa is zich zeer bewust van het nut en de noodzaak van innovatie. De Europese Unie voert sinds jaren een gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie met als doelstelling een dynamische en concurrerende kenniseconomie tot stand te brengen. Vanuit de Europese Unie wordt er dan ook volop ingezet op innovatie, onder meer via diverse subsidieprogramma’s en door in te grijpen in de regelgeving. Van de Europese lidstaten wordt verwacht dat ze zelf grote inspanningen leveren om innovatie te bevorderen. Zo werd in de Europa 2020-strategie het streven vastgelegd dat minimaal drie procent van het bbp wordt besteed aan onderzoek en ontwikkeling.

Onder meer om bovenstaande reden heeft de Europese Unie in 2014 de regelgeving inzake overheidsopdrachten hervormd, met name om via overheidsopdrachten meer in te zetten op innovatie. Overheidsopdrachten worden dan ook expliciet beschouwd als een hulpmiddel om innovatie te bevorderen en op die manier maatschappelijke problemen aan te pakken en economische groei en welvaart te stimuleren.

Na een schets van het juridisch kader en het begrippenkader (Deel I), staan we in deze publicatie eerst stil bij de plaatsingsprocedures die gehanteerd kunnen worden, waarbij we bijzondere aandacht schenken aan het innovatiepartnerschap (Deel II). Vervolgens worden enkele aankooptechnieken en -instrumenten besproken die voor innovatieve overheidsopdrachten gebruikt kunnen worden, zoals de voorafgaande marktconsultatie en de proof of concept (Deel III). Nadien bespreken we afzonderlijk de techniek van het precommercieel inkopen, in het Engels precommercial procurement en afgekort als PCP (Deel IV). Afronden doen we met enkele slotbeschouwingen (Deel V).

Over de auteur(s)

SVG

Steven Van Garsse

Prof. Dr. Steven Van Garsse is hoogleraar aan de Faculteit Rechten van de Universiteit van Hasselt. Daarnaast doceert hij overheidscontracten aan de Universiteit van Antwerpen en Bestuursrecht aan de Antwerp Management School. Prof. Dr. Van Garsse is ook partner bij Equator advocaten, waar hij zich specialiseerde in juridisch advies voor overheden over overheidsopdrachten, concessies, publiek-private samenwerkingen (PPS), overheidsgoederen en de structurering van overheidsorganisaties. Hij is vice chair van de Working Party on PPP van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties. Prof. Dr. Steven Van Garsse is nauw betrokken bij diverse belangrijke PPS-projecten en hervormingen van overheidsorganisaties. Hij is auteur van talrijke publicaties in binnen- en buitenland. Voor Politeia is hij editor van de reeks 'Overheidsopdrachten' en een van de hoofdauteurs van de reeks 'Verzelfstandiging en samenwerking op lokaal vlak'.

Meer info
SV

Simon Verhoeven

Simon Verhoeven is Lead Lawyer voor het advocatenkantoor Equator. Hij behaalde met onderscheiding een masterdiploma Rechten op Universiteit Antwerpen. Simon is winnaar van de Publieksprijs pleitwedstrijd Ridder René Victor in Antwerpen en eerste laureaat Bossche Strafpleitwedstrijd te ’s-Hertogenbosch (NL). Hij is auteur voor Politeia in de reeks Overheidsopdrachten en Artikelsgewijze commentaar op de (nieuwe) wetgeving overheidsopdrachten.

Meer info
AV

Alexander Verschave

Alexander Verschave is advocaat bij Equator Advocaten en verbonden aan de balie van de Provincie Antwerpen. Hij legt zich in die praktijk voornamelijk toe op het publiek- en administratief recht in de ruime zin van het woord, met daarbij een bijzondere interesse voor overheidsopdrachten, concessies, publiek-private samenwerking (PPS) en de daarmee gepaard gaande interferenties met het privaatrecht (o.m. zakenrechtelijke constructies). Hij staat zowel (aanbestedende) overheden als ondernemingen bij in die materies. Daarnaast is hij verbonden aan de faculteit rechten van de Universiteit Hasselt.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Steven Van Garsse, Simon Verhoeven, Alexander Verschave
ISBN (print): 9782509042354
ISBN (digitaal): 9782509042392
Verschijningsdatum: 2022-12-21
Aantal pagina’s: 92
Type Digitaal Vastbladig boek

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Uitbouw en invalshoeken

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen | Print + digitaal met abonnement

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachten en verzoeken door de opdrachtnemer

Steven Van Garsse
Simon Verhoeven
Ellen Wouters

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Ombudsdiensten

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

De concessiewet. Wet 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Selectie- en gunningscriteria

Alexander Verschave

Bestel