Menu

Innovatie(f) aanbesteden

door Steven Van Garsse, Simon Verhoeven, Alexander Verschave

Prijs
39,-
E-book met 5 persoonlijke downloads.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks Overheidsopdrachten.


Europa is zich zeer bewust van het nut en de noodzaak van innovatie. De Europese Unie voert sinds jaren een gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie met als doelstelling een dynamische en concurrerende kenniseconomie tot stand te brengen. Vanuit de Europese Unie wordt er dan ook volop ingezet op innovatie, onder meer via diverse subsidieprogramma’s en door in te grijpen in de regelgeving. Van de Europese lidstaten wordt verwacht dat ze zelf grote inspanningen leveren om innovatie te bevorderen. Zo werd in de Europa 2020-strategie het streven vastgelegd dat minimaal drie procent van het bbp wordt besteed aan onderzoek en ontwikkeling.

Onder meer om bovenstaande reden heeft de Europese Unie in 2014 de regelgeving inzake overheidsopdrachten hervormd, met name om via overheidsopdrachten meer in te zetten op innovatie. Overheidsopdrachten worden dan ook expliciet beschouwd als een hulpmiddel om innovatie te bevorderen en op die manier maatschappelijke problemen aan te pakken en economische groei en welvaart te stimuleren.

Na een schets van het juridisch kader en het begrippenkader (Deel I), staan we in deze publicatie eerst stil bij de plaatsingsprocedures die gehanteerd kunnen worden, waarbij we bijzondere aandacht schenken aan het innovatiepartnerschap (Deel II). Vervolgens worden enkele aankooptechnieken en -instrumenten besproken die voor innovatieve overheidsopdrachten gebruikt kunnen worden, zoals de voorafgaande marktconsultatie en de proof of concept (Deel III). Nadien bespreken we afzonderlijk de techniek van het precommercieel inkopen, in het Engels precommercial procurement en afgekort als PCP (Deel IV). Afronden doen we met enkele slotbeschouwingen (Deel V).

Ook beschikbaar in

Over de auteur(s)

SVG

Steven Van Garsse

Steven Van Garsse heeft als voormalig (algemeen) manager van het Kenniscentrum PPS van de Vlaamse overheid een uitzonderlijke ervaring met en expertise in DBFM- en andere PPS-constructies, ESR, publiek management, stads- en gebiedsontwikkelingsprojecten, concessies, overheidsopdrachten, de valorisatie van overheidsgoederen, economisch bestuursrecht en de verzelfstandiging en privatisering van overheidsactiviteiten. Steven Van Garsse doceert onder meer het basisvak bestuursrecht, het overheidsopdrachtenrecht en het publiekrecht. Hij is lid van diverse nationale en internationale wetenschappelijke redactieraden van tijdschriften en reeksen. In 2014 werd hij in Genève bij de Verenigde Naties aangesteld als Vice Chair van het bureau van het Team of Specialists on PPP van de UNECE. Steven Van Garsse is verbonden aan de Brusselse balie en Senior partner bij Equator advocaten.  

Meer info
SV

Simon Verhoeven

Simon Verhoeven is advocaat en partner bij Equator advocaten en public procurement law specialist. Hij helpt ondernemingen uit de bouw- en IT-sector met juridische problemen en vragen tijdens aanbestedingen en de uitvoering van overheidscontracten. Simon Verhoeven is auteur van diverse artikels en publicaties.  

Meer info
AV

Alexander Verschave

Alexander Verschave is advocaat bij Equator Advocaten en verbonden aan de balie van de Provincie Antwerpen. Hij legt zich in die praktijk voornamelijk toe op het publiek- en administratief recht in de ruime zin van het woord, met daarbij een bijzondere interesse voor overheidsopdrachten, concessies, publiek-private samenwerking (PPS) en de daarmee gepaard gaande interferenties met het privaatrecht (o.m. zakenrechtelijke constructies). Hij staat zowel (aanbestedende) overheden als ondernemingen bij in die materies. Daarnaast is hij verbonden aan de faculteit rechten van de Universiteit Hasselt.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Steven Van Garsse, Simon Verhoeven, Alexander Verschave
ISBN (print): 9782509042354
ISBN (digitaal): 9782509042392
Verschijningsdatum: 2022-12-21
Aantal pagina’s: 92
Type Digitaal Vastbladig boek

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Wegwijs overheidsopdrachten

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen | Print + digitaal met abonnement

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachten en verzoeken door de opdrachtnemer

Steven Van Garsse
Simon Verhoeven
Ellen Wouters

Bestel

Bestuur & organisatie

De concessiewet. Wet 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Selectie- en gunningscriteria

Alexander Verschave

Bestel

Bestuur & organisatie

Handleiding voor de motivering van (omgevings)vergunningen

Reiner Tijs

Bestel