Menu

Zeg het maar

Oplossingsgericht communiceren voor leerkrachten én ouders

Voor kleuter- en basisonderwijs

door Vera Van de Velde

Prijs
29,-
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Ouders vertrouwen hun meest dierbare en kwetsbare bezit, hun kind, toe aan een school. Een interactieve communicatie tussen de school en de ouders is dan ook erg belangrijk, en dat niet enkel tijdens de ‘officiële’ contactmomenten.

Zowel wanneer het goed gaat, als wanneer minder gemakkelijke zaken besproken moeten worden, is die communicatie uiterst delicaat. Als je niet oplet, kunnen er harde woorden vallen die de ontwikkeling van het betrokken kind niet ten goede komen. Als je je echter verdiept in de mogelijkheden en kansen die dergelijke situaties bieden, creëer je een leer-krachtig klimaat waarvan wetenschappelijk bewezen is dat het de leerprestaties van de leerling positief beïnvloedt.

Dit doe-boek zet dan ook in op het verhogen van de professionaliteit van de leerkracht, door zowel inzichten als oefenkansen aan te bieden. De tips en realistische oefenkaarten bieden een houvast en creëren meer zelfvertrouwen in het omgaan met soms moeilijke communicatieve situaties.

Anderzijds is dit boek ook een aanrader voor ouders die als opvoedexpert van hun kind bewust willen inzetten op een efficiënte en effectieve communicatie.

Over de auteur(s)

VVdV

Vera Van de Velde

Vera Van de Velde studeerde in 1991 af als leerkracht lager onderwijs en volgde daarna de banaba buitengewoon onderwijs. Tijdens haar loopbaan verkende ze verschillende invalshoeken van het onderwijs: als leerkracht buitengewoon basisonderwijs, leerkracht gewoon basisonderwijs, zorgleerkracht en directeur basisonderwijs, onderwijsinspecteur en nu als pedagogisch adviseur. De rode draad en haar drijfveer doorheen elke opdracht is de zorg voor een optimaal leerklimaat voor elk kind, waarvoor ze zich zowel autodidactisch als via nascholingen en opleidingen verdiepte in coachende vaardigheden en de kracht van samen school maken

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Vera Van de Velde
ISBN (print): 9782509042491
Verschijningsdatum: 2023-02-24
Aantal pagina’s: Het totaal telt 40 pagina's waarvan 20 pagina's bestaan uit handige uitscheurbare oefenkaarten
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Onderwijs

Muzische vorming breed evalueren

Bestel

Onderwijs

Iedereen telt

Luc De Man
Marc Van den Brande

Bestel

Onderwijs, Personeel, Politie & veiligheid

Een job bij de politie | 7de editie (het oude: ik word politie-inspecteur)

Bart De Cocker
Fanny De Maeght
Kevin De Vlieger
Nathalie Adam

Bestel

Onderwijs

De toekomst van het onderwijs aan jonge kinderen

Bestel

Onderwijs

Gemeentelijk onderwijs: verzelfstandigen en samenwerken

Jurgen Bal

Bestel

Onderwijs

Beleid voeren in het onderwijs - De lerareneditie

Bestel