Menu

ICE-model. Leidraad screening en intake voor DUAAL LEREN.

door Koen Bollaert, Peter David, Lieve Dillen, Annick Haesaerts, Jan Reymenants, Herman Van de Mosselaer, Ellen Van Den Stock, Gert Vanthournout

Prijs
39,-
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Duaal leren wordt een sterk merk en een volwaardige leerweg. De Vlaamse regering gaf hiervoor het startschot in januari 2015. In het onderwijs en de bedrijfswereld werden kort daarop verschillende proefprojecten opgestart. Met de steun van het Europees Sociaal Fonds, de Europese Unie en de Vlaamse overheid zijn daarnaast nog eens 21 projecten van start gegaan om het kader rond duaal leren vorm te geven. In het project DuLeGO! ontwikkelde het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap samen met Artesis Plantijn Hogeschool een leidraad en tools voor screening en intake bij duaal leren. Het al bestaande Kick-start (ESF-project van AP Hogeschool) werd bijgestuurd richting duaal leren en geïntegreerd in het ICE-model (Intake – Casussen – Exploratie). Dit biedt hulp bij het bepalen van arbeidsrijpheid en -bereidheid. DuLeGO! pleit voor een zeer sterke onderwijsloopbaanbegeleiding in de tweede graad van het secundair onderwijs en heeft hiervoor een leidraad met opdrachten uitgewerkt. Ten slotte heeft DuLeGO! samen met zijn partners ook beleidsaanbevelingen geformuleerd.

Over de auteur(s)

KB

Koen Bollaert

Koen Bollaert is pedagogisch begeleider bij GO!-onderwijs.

Meer info
PD

Peter David

Peter David werkt sinds 2008 op AP Hogeschool aan verschillende projecten binnen het thema overgang secundair-hoger onderwijs, zoals GoLeWe, Lemo en Kickstart. Hij heeft een master in het Onderwijsmanagement. Daarnaast heeft hij ook een lerarenopleiding gevolgd aan de KUL en een professionele bachelor in Accountancy en Fiscaliteit in Groep T aan de UCCL. Peter David werkte als lector en coördinator van een lerarenopleiding in het volwassenenonderwijs. Hij was actief in de resonantiecommissie over de VOET ‘leren leren’. 

Meer info
LD

Lieve Dillen

Permanente Ondersteuningscel voor de centra voor leerlingenbegeleiding van het GO! - team professionaliseren en begeleiden - onderwijsloopbaanbegeleiding

Meer info
AH

Annick Haesaerts

Annick Haesaerts is onderwijsorganisatie en -personeel beleidsthemabeheerster bij GO! Pro. 

Meer info
JR

Jan Reymenants

Coördinator DBSO Heist-op-den-Berg

Meer info
HVdM

Herman Van de Mosselaer

Herman Van de Mosselaer is licentiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen (UGent, 1978). Na een 20-jarige loopbaan als docent onderwijskunde in een lerarenopleiding, werd hij in 1999 diensthoofd onderwijs en kwaliteitszorg en in 2003 diensthoofd onderwijs en onderzoek. In Artesis Plantijn Hogeschool is hij projectmanager onderwijsonderzoek. Hij leidt zowel intern als extern gefinancierde projecten en is steeds op zoek naar nieuwe opportuniteiten die een meerwaarde betekenen voor de hogeschool en voor de maatschappij. 

Meer info
EVDS

Ellen Van Den Stock

OOP - team leerplichtonderwijs - adjunct van de directeur bij het GO!

Meer info
GV

Gert Vanthournout

Gert Vanthournout studeerde in 2000 af als Licentiaat pedagogische wetenschappen aan de KULeuven. Tot 2006 was Gert verbonden aan het ExpertiseCentrum Hoger Onderwijs. Daarna werkte hij als mandaatsassistent aan het Instituut voor Opleidings- en OnderwijsWetenschappen van de UAntwerpen. In 2011 verdedigde hij zijn proefschrift met als titel ‘Patterns in Student Learning, exploring a person-oriented and a longitudinal research-perspective’. Als onderzoeker was hij voor de UAntwerpen betrokken bij de projecten ‘Effecten van Leertrajectbegeleiding in de lerarenopleiding’ (i.s.m.  KdG) en ‘Leren boven de Maat’ (IWT postdoc i.s.m. Domo de Refontiro). In 2012 startte hij als praktijkassistent aan de lerarenopleiding van de VUB, zij het met een beperkte aanstelling. Vanaf maart 2015 is Gert werkzaam als onderzoeker aan de AP-hogeschool.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Koen Bollaert, Peter David, Lieve Dillen, Annick Haesaerts, Jan Reymenants, Herman Van de Mosselaer, Ellen Van Den Stock, Gert Vanthournout
ISBN (print): 9782509029805
Verschijningsdatum: 2017-04-25
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Onderwijs

Gewenst gedrag en sanctiebeleid op school (tweede herwerkte editie)

Monique D'aes

Bestel

Onderwijs

Verder studeren met autisme

Isabelle Vloeberghs
Ruth De Pau

Bestel

Onderwijs

KIESKIT

Bestel

Onderwijs

Schooluitval tegengaan

Sarah Neyts

Bestel

Onderwijs

Co-teaching op school

Marijn Vandevelde

Bestel

Onderwijs, Zorg & welzijn

Omgaan met suïcide op school | pakket van 5

Bestel