Menu

Groeien in actief burgerschap

Samen leren samenleven

Prijs
40,-
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

"Het GO! onderwijs creëert dankzij deze publicatie een mijlpaal in burgerschapseducatie. Dit boek vormt een ideaal instrument om de blik van jongeren op onze huidige samenleving te openen. Het schrijft immers niet voor wat je moet, maar tekent specifiek uit hoe je vanaf het 1ste jaar van de 1ste graad secundair systematisch en kritisch als actieve 21ste-eeuwse burger kunt leren denken.” - Dimokritos Kavadias, professor politieke wetenschappen VUB.

Hoe train je leerlingen in burgerschapscompetenties? Hoe transformeer je jouw schoolorganisatie tot een actieve oefenplaats voor democratische cultuur? Deze publicatie legt je het helder en concreet uit.

Actief burgerschap is verankerd in het pedagogische DNA van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Dit wordt gevat in de baseline samen leren samenleven, een engagement dat al onze leerkrachten, personeelsleden, bestuurders, jongeren en hun ouders aangaan. Wat ons allemaal verbindt, is dat we burgers zijn. Het GO! kiest er expliciet voor om neutraliteit te vertalen als actief burgerschap, dat niet kan bestaan zonder een kritische en onderzoekende houding en het participeren in de maatschappij.

De recentste burgerschapsonderzoeken illustreren dat enkel kennis over burgerschap onvoldoende is - ze moeten die kennis kunnen toepassen en daar hebben ze vaardigheden en attitudes voor nodig.

Actieve burgers informeren zich, leren bij en stellen zich oprecht betrokken op tegenover anderen en hun omgeving. In deze publicatie lees je hoe actief burgerschap in het curriculum op school er kan uitzien. In de wetenschappelijk onderbouwde en inclusieve leerlijn valt actief burgerschap uiteen in drie competenties: filosoferen, waardevorming en duurzaam samenleven. Deze competenties nemen over de graden heen toe in opbouwende beheersingsniveaus. Per competentie zijn er effectieve werkvormen uitgeschreven om uit te voeren in de klaspraktijk.

Productspecificaties

Auteur(s):
ISBN (print): 9782509032874
Verschijningsdatum: 2018-09-03
Aantal pagina’s: 268
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Onderwijs

Wij weten van praten

Geertrui De Ruytter
Ann Martin

Bestel

Onderwijs

Architectuur maakt school

Luc De Man
Marianne Coopman

Bestel

Onderwijs

Vlaamse toetsen

Luc De Man
Kris Denys

Bestel

Onderwijs

Meer weten over (effectief) leren

Marc Van den Brande
Wouter Smets

Bestel

Onderwijs

Tucht voor onderwijspersoneel in stedelijk en gemeentelijk onderwijs

Hildegard Schmidt

Bestel

Onderwijs

STEM in je klas

Pedagogische Begeleidingsdienst Basisonderwijs OVSG

Bestel