Menu

Leerplan Nederlands GO!

Leerplan gewoon kleuter- en lager onderwijs

Prijs
€ 12.50
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

De voorbije jaren zorgde de wetenschap voor nieuwe inzichten, zowel op het gebied van taalverwerving als op het gebied van leren en onderwijzen. Die nieuwe inzichten werden geconcretiseerd in een globaal nieuw en goedgekeurd leerplan Nederlands voor het basisonderwijs. Dit leerplan is vanaf 1 september 2013 van kracht en vervangt de vorige leerplannen Nederlands kleuteronderwijs en lager onderwijs (1998), evenals het deelleerplan Taalbeschouwing van 2010. Ook het leerplanconcept op zich werd aangepast: er wordt gewerkt met één leerplan kleuteronderwijs-lager onderwijs, met als uitgangspunt een sterke visietekst (’10 voor Taal’). Bovendien zijn de doelen nu opgebouwd in heldere leerlijnen voor jongste en oudste kleuters en de zes leerjaren. In meer dan één opzicht verschilt dit leerplan van de vorige: • er wordt geopteerd voor één duidelijk doorgaande lijn kleuter- en lager onderwijs en er wordt dus gebroken met de traditie om aparte leerplannen te ontwikkelen voor elk onderwijsniveau ; • in de formulering van doelen gaan we voor meer helderheid, dat wil zeggen duidelijke, operationeel genoteerde doelen en meer duidelijkheid in de opbouw, namelijk jongste kleuters, oudste kleuters en elk leerjaar apart • een ondubbelzinnige focus op taalvaardigheid, zowel in de visie, de doelen als in de pedagogische wenken, waarbij vaardigheidsontwikkeling en strategisch leren hand in hand gaan • een geïntegreerde aanpak van taalbeschouwing, die zich uit in het formuleren van taalbeschouwelijke doelen binnen de verschillende taalvaardigheden en dus taalbeschouwing niet (meer) ziet als een apart domein • een aantal vernieuwende inzichten, onder meer over de ontwikkeling van geletterdheid • een sterkere integratie van leergebiedoverschrijdende doelen (leren leren, sociale vaardigheden, ICT), binnen het leergebied Nederlands Het nieuwe leerplan Nederlands is verkrijgbaar in een gedrukte versie (naast de digitale versie die online beschikbaar is via het GO!). Dit beantwoordt aan de noden van de vele leraren die naast elektronische bestanden ook willen werken met kwalitatieve papieren versies. Het leerplan (120 blz., kaft in vierkleurendruk) is gelijmd, uitscheurbaar en geperforeerd, zodat leraren het makkelijk kunnen aanvullen en opbergen in een ringmap. De PBD-GO! zal in de komende jaren de scholen ondersteunen bij de implementatie van het leerplan.

Productspecificaties

Auteur(s):
ISBN (print): 9789057183072
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Onderwijs

Leerplan wereldoriëntatie domein techniek

Bestel uw printeditie

Onderwijs

Leerplan wereldoriëntatie domein natuur

Bestel uw printeditie

Onderwijs

Leerplan LO GO!

Bestel uw printeditie

Onderwijs

Leerplan Muzische vorming GO!

Bestel uw printeditie

Lager onderwijs, Secundair onderwijs

23 Oct

Opleiding: Feedback geven aan leerlingen

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 99

Schrijf u in