Menu

Coachend leiderschap | 5de editie

door Theo Wijnen

Prijs
32,-
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Bij deze content wordt een beschrijving gegeven van het algemeen kader van coachend leiderschap met als kern de persoons- en taakgerichte coaching van de medewerker. De auteur bekijkt wat noodzakelijk is binnen de organisatie om persoonsgerichte coaching op een adequate wijze te ontwikkelen en in te voeren: op organisatorisch-structureel vlak en wat betreft condities over verdere competentieontwikkeling.

Tevens gaat de content in op het aspect van vertrouwen versus wantrouwen in de werkrelatie tussen de coach en de medewerker. Binnen het situationeel leiderschap zoomt de pocket in op het resultaatgericht en transformationeel leiderschap met aandacht voor de aspecten van sturing versus ruimte geven aan de medewerker. Ook wordt er kort ingegaan op de vier strategieën van positief leiderschap. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid zijn aspecten die niet mogen onderschat worden en dus veel aandacht krijgen.

Verder is er aandacht voor de vijf functies van visieontwikkeling en toepassing, voor interactieve interventies in het kader van cultuurbeïnvloeding en voor de methodiek van het doelencontinuüm wanneer het gaat over het formuleren van doelen in functie van een effectief coachings- en motivatieprogramma.

Over de auteur(s)

TW

Theo Wijnen

Theo Wijnen was tot zijn pensionering in 2016 stafmedewerker organisatieontwikkeling bij de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG).

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Theo Wijnen
ISBN (print): 9782509019950
Formaat: 148x210mm
Aantal pagina’s: 208
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Personeel

Jij bent het management, het middenkader als stuwende kracht

Roeland Gielen
Roel Verhaert

Bestel

Personeel

Toolkit Doeltreffend leidinggeven

Vonk

Bestel

Personeel

Bemiddeling voor leidinggevenden

Silvia Prins

Bestel

Personeel

Zevenmijlslaarzen voor de overheidsmanager

Roel Verhaert

Bestel

Personeel

Managen van verandering

Luc De Schryver
Annemie Simkens
Theo Wijnen

Bestel