Menu

De officier van bestuurlijke politie | 2de editie

Opdrachten en bevoegdheden

door Jean-Claude Gunst

Prijs
55,-
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

De functie van officier van bestuurlijke politie (OBP) werd ingevoerd met de wet op het politieambt. De wetgever wilde dat bepaalde bevoegdheden van bestuurlijke politie, die aanleiding geven tot het beperken van de individuele vrijheden, slechts aangewend worden na een beslissing van onder meer een politieambtenaar die met een specifieke graad of functie bekleed is.

De wettelijke en reglementaire bepalingen aangaande de officier van bestuurlijke politie beperken zich echter niet tot de wet op het politieambt.

De officier van bestuurlijke politie geeft een duidelijke omschrijving van de functie en bevoegdheden van een officier van bestuurlijke politie, geïllustreerd aan de hand van de belangrijkste operationele taken die de OBP kan uitoefenen.

Over de auteur(s)

JG

Jean-Claude Gunst

Jean-Claude Gunst is bestuurlijk directeur van de coördinatie en steundirectie (CSD) bij de Belgische federale politie te Antwerpen. CSD staat in voor het coördineren op bovenlokaal niveau van grootschalige evenementen, manifestaties en crisissituaties die een invloed hebben op de openbare orde. CSD is tevens belast met het beantwoorden van de aanvragen tot  technische, administratieve en operationele ondersteuning van  de lokale politie, alsook  met de coördinatie van de ondersteuning door het federaal niveau voor de bovenlokale opdrachten die zowel een component van bestuurlijke politie als van gerechtelijke politie bevatten. Jean-Claude Gunst heeft een master in de criminologie (UGent).

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Jean-Claude Gunst
ISBN (print): 9782509036155
Verschijningsdatum: 2019-12-20
Aantal pagina’s: 324
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Politie & veiligheid

Intrafamiliaal geweld | 2de editie

Pascale Franck
Sofie Adé
Peggy Bischop
Annelies Cardon
Herman Dams
Heleen De Keyzer
Steven Mahieu
Valerie Swennen
Marijke Weewauters
Dries Wyckmans
Zoë De Bauw
Ellen De Pauw
Margot Taeymans

Bestel

Politie & veiligheid

Politie & Privacy: gecoördineerde en gecodificeerde codex

Frank Schuermans

Bestel

Politie & veiligheid

Wet op het politieambt | Poster Bevoegdheden leden van de politieorganisatie

Eddy De Raedt
Philippe Rosseel
Bart Van Thienen

Bestel

Politie & veiligheid

Handboek openbare orde

Alain Liners

Bestel