Menu

Omgeving

Het aanbod Omgeving omvat content over verschillende onderwerpen: ruimtelijke ordening, milieu, water, enzovoort.

In de kijker

Milieu & klimaat

Afvalbeheer

Anthony De Proft

Bestel uw printeditie

Milieu & klimaat

Durven met energie en klimaat

Alex Verhoeven

Bestel uw printeditie

Milieu & klimaat

Afvalbeheer voor milieuprofessionals - ed.3

Anthony De Proft

Bestel uw printeditie

Mobiliteit

Mobiliteit

Gunter Gonnissen

Bestel uw printeditie

Mobiliteit

Sterk fietsbeleid

Fietsberaad Vlaanderen
Elke Bossaert
Elke van Os
Marjolein de Jong

Bestel uw printeditie

Beleid, Financiën, Overheidsopdrachten, Communicatie, Informatiemanagement, Cultuur, Jeugd, Sport, Toerisme, Duurzame ontwikkeling, Milieu & klimaat, Mobiliteit, Ruimtelijke ordening, Wonen, Opleiding & vaardigheden, Organisatie, Personeelsstatuut, Politiek, Privacy & persoonsgegevens, Publiekrecht, Duurzame ontwikkeling, Maatschappelijke integratie & werk, Sociaal beleid

Beleid, Ruimtelijke ordening

Hoera, open ruimte! Plattelandsbeleid in steden en gemeenten | e-book

Liesbet Belmans

Bestel uw printeditie

Ruimtelijke ordening, Hoger onderwijs, Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs

Slim gedeeld: Wegwijzer over het slim delen van schoolinfrastructuur

Verenigde Verenigingen

Bestel uw printeditie

Ruimtelijke ordening

Het omgevingsvergunningsdecreet ontleed

Xavier Buijs
Steven Verbanck

Bestel uw printeditie