DENK! Een wetenschappelijk onderbouwde aanpak voor effectief onderwijs in begrijpend lezen

Kennis en begrip zijn in grote mate met elkaar verbonden. Begrijpend lezen moet daarom betekenisvol en functioneel zijn. Bij begrijpend leesonderwijs staat kennisopbouw dus centraal. Dit gaat hand in hand met kennisrijke onderwerpen uit andere leerdomeinen. Als we deze kennis uit andere domeinen kunnen gebruiken als kennis bij het lezen, zetten we dus in op een win-winsituatie. Naast kennisopbouw, draagt praten over een tekst, schrijven over een tekst én het gebruik van lees- en schrijfstrategieën bij aan begrip.

DENK! Leer ze groeien in leesbegrip vertaalt deze wetenschappelijke inzichten naar een aanpak in vijf schakels.Bij een DENK!-thema gaan we langdurig lezen over eenzelfde onderwerp om zo voldoende kennis en woordenschat op te bouwen. Tijdens een DENK!-thema duik je samen met je klasgroep in één breed thema. Dit thema verbindt de leerinhouden uit de kennisdomeinen geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek, kunst en cultuur, mens en maatschappij met het leergebied Nederlands. Zo maken we begrijpend lezen betekenisvol en doelgericht.

Vanuit het breed thema stellen we samen met de leerlingen en op basis van eigen motivatie en interesse onderzoeksvragen op. Deze onderzoeksvraag geeft een doel aan hun lezen. Met een honger naar kennis duiken leerlingen in teksten die aansluiten bij het thema. Leerlingen gaan aan de slag met authentieke, rijke en gevarieerde teksten uit non-fictie en fictieboeken, magazines, kranten ...

De vijf schakels van DENK! (voorbereiding, KennisMeterslessen, Samenwerkingslessen, beantwoorden van de onderzoeksvraag, presenteren van het thema) worden in dit boek stapsgewijs uitgeschreven en omgezet naar een praktische vertaling. Het beknopt stappenplan kan ook digitaal gedownload worden en dient als ondersteuning bij het voorbereiden en geven van een DENK!-thema.

Bied een actueel en sterk boekenaanbod aan in je klas. Kom los van losse teksten uit de handleiding en werk geïntegreerd aan leesonderwijs binnen de verschillende leergebieden. Op basis van jouw zelfgekozen onderzoeksvraag daag je je leerlingen uit om kennis op te doen in authentiek boekmateriaal. Leerlingen verruimen zo hun kennis over de leergebieden heen.

Het boek behandelt daarnaast ook het doelgericht werken aan opbrengsten. Hoe kunnen we de leerlingen opvolgen in het lezen met begrip? Welke interventies kunnen we inzetten binnen de verschillende schakels? Hierbij kijken we niet enkel naar het lees- en leerproces van de leerlingen maar ook de groei van de leraar wordt in kaart gebracht en ondersteund.  DENK! zet immers sterk in op de leraar als krachtige gids tussen lezen en de wereld!

Meer info over het boek vind je hier.Maak kennis met Level Up op het OMG-Gameforum