Âmeluna vzw ijvert voor andere zorg

Âmeluna vzw organiseert en faciliteert activiteiten die de persoon en de familie centraal plaatsen in de zorg. Het doel van de vzw is de persoon achter het ziektebeeld versterken en een ‘evenwaardig partnerschap’ promoten tussen zorgvragers en zorgverleners. Âmeluna verspreidt de principes van persoons- en familiegerichte zorg en faciliteert de implementatie ervan in het zorglandschap.

De naam Âmeluna is een samenstelling van het Franse l’âme, wat ‘ziel’ of ‘psyche’ betekent, en het Latijnse luna of ‘maan’, wat symbool staat voor de wedergeboorte of het herstel als het over zorg gaat. Wie ziek is of een ingreep moet ondergaan geeft een stukje van zichzelf, namelijk de controle over zijn eigen lichaam, in handen van de zorgverstrekker. We hopen en streven naar een spoedig herstel van lichaam en geest.

Waarom persoons- en familiegerichte zorg?

Individuele behoeften
Elk individu heeft unieke gezondheidsbehoeften en -wensen. Persoons- en familiegerichte zorg erkent deze verschillen en past de zorg aan op basis van de specifieke situatie van de persoon. Dit kan leiden tot betere behandelingsresultaten en een hogere tevredenheid bij de patiënt.

Betere communicatie
Door de zorg te richten op de persoon en zijn of haar familie, wordt de communicatie tussen zorgverleners en patiënten verbeterd. Er is meer ruimte voor open dialogen, waarbij de patiënt actief betrokken wordt bij beslissingen over zijn of haar zorg. Dit vergroot de kans op het beter begrijpen en opvolgen van medische adviezen.

Empowerment
Persoons- en familiegerichte zorg moedigt patiënten aan om de controle te nemen over hun eigen gezondheid. Het betrekt hen bij het stellen van doelen, het maken van keuzes en het nemen van beslissingen over hun zorg.

Empowerment van de patiënt is dus niet simpelweg het versterken van de patiënt zelf, maar wél het creëren van de omstandigheden waarin de patiënt zijn doelen en keuzes beter kan kenbaar maken. Dit kan het gevoel van eigenwaarde vergroten en het vertrouwen in het zorgproces versterken.

Continuïteit van zorg
Door de nadruk te leggen op de familie als een belangrijk onderdeel van de zorgervaring, kan persoons- en familiegerichte zorg helpen bij het verbeteren van de continuïteit van de zorg. Familieleden kunnen een rol spelen als mantelzorgers, ondersteuning bieden bij het nemen van beslissingen en de overgang tussen verschillende zorginstellingen of zorgverleners vergemakkelijken. Dat betekent dat familie (of een plaatsvervanger) minstens nauw betrokken moet zijn bij elke uitleg die aan de patiënt gegeven wordt.

Gezinsdynamiek
Veel gezondheidsproblemen hebben niet alleen invloed op het individu, maar ook op het hele gezin. Persoons- en familiegerichte zorg erkent deze impact en richt zich op het begrijpen en ondersteunen van de gezinsdynamiek. Dit kan helpen bij het opbouwen van veerkracht binnen het gezin en het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van alle gezinsleden.

Om de kennis en inzichten over persoons- en familiegerichte zorg te delen met een breder publiek, waaronder zorgverleners, studenten, beleidsmakers en andere geïnteresseerde Partijen, schreef Âmeluna vzw een boek. Het verspreiden van kennis kan immers bijdragen aan een beter begrip en implementatie van persoons- en familiegerichte zorg in de praktijk.

Lees hier meer over het boek. Of schrijf je hier in voor de boeklancering.
Activiteiten bij Zorgondersteuning vzw