Je kan pas goed beslissen wanneer je goed geïnformeerd bent

Voor velen onder ons komt er een moment in het leven waarop we niet meer te genezen zijn, maar waarop er op medisch vlak nog wel wat kan gebeuren. Dat kunnen behandelingen zijn die ons langer laten leven. Het kunnen ook medische handelingen zijn die er vooral voor zorgen dat we pijnvrij zijn en een levenseinde zonder vermijdbare ellende tegemoet gaan. Het is dus belangrijk om na te denken over wat  je wel of niet (meer) wilt.

Er zijn ook heel wat mensen die je hierin kunnen en willen ondersteunen. Je arts om te beginnen. Maar ook andere zorgverleners in de (palliatieve) thuiszorg, medewerkers van het ziekenhuis of woonzorgcentrum. En vergeet vooral ook niet je familie of vrienden.


Het is vaak een hele geruststelling als je weet dat je arts en je naasten je grenzen en je wensen kennen en die geruststelling geldt ook voor hen. Door met hen te overleggen kan je niet alleen je huidige zorg plannen maar ook de zorg voor in de toekomst, wanneer je zelf niet meer aanspreekbaar zou zijn. Dit laatste heet ‘voorafgaande zorgplanning’. En door je beslissingen ook op papier te zetten onder de vorm van een voorafgaande schriftelijke ‘wilsverklaring’, neem je zelf de verantwoordelijkheid voor beslissingen die anders andere ​mensen moeten nemen, mocht je later niet meer in staat zijn te beslissen.

In België bestaan er sinds 2002 drie wetten die het levenseinde regelen: de Wet op de patiëntenrechten, de Wet inzake palliatieve zorg en de Euthanasiewet. Weinig mensen kenden de mogelijkheden van deze belangrijke wetten. Daarom werd in 2003 het expertisecentrum LevensEinde InformatieForum (LEIF) opgericht. LEIF wil iedereen zo goed mogelijk informeren. Mét respect voor de wil van de patiënt. Daarom beschouwt LEIF alle mogelijke beslissingen als gelijkwaardig. Het is immers aan de patiënt om te kiezen. En als die beslist om niet te kiezen, en het liever aan de (huis)arts of de familie overlaat, dan is dat ook een keuze.

Daarom lanceren we deze praktische brochure, die focust op alle mogelijkheden van palliatieve zorg en ook wat kan bij het levenseinde. In de brochure staat ook een link naar alle wettelijke wilsverklaringen en hoe je een moeilijk gesprek kan voeren. Deze brochure helpt iedere zorgverlener op weg om mensen die met een ongeneeslijke aandoening te maken krijgen, grondig én objectief te informeren.

 

De brochure is een initiatief van Actie Palliatieve Zorg en uitgeverij Politeia. Actie Palliatieve Zorg is een initiatief van een aantal netwerken palliatieve zorg, gesteund door LEIF.

Âmeluna vzw ijvert voor andere zorg