De verwerking van persoonsgegevens door de pers: ook de AVG vraagt om een afweging tussen de persvrijheid en het recht op de eerbiediging van het privéleven

Lynn Pype (Advocate bij Timelex)

Fornuisgate, het verhaal dat aanleiding gaf tot het arrest van het Hof van Cassatie


Apache is een online nieuwsmedium (www.apache.be) dat zich voornamelijk bezig houdt met onderzoeksjournalistiek, en voerde de afgelopen jaren onderzoek naar vastgoedprojecten in Antwerpen. Daarbij werd bijzondere aandacht besteed aan de relatie tussen de projectontwikkelaar, Land Invest Group, en het Antwerpse stadsbestuur. Deze projectontwikkelaar is betrokken bij verschillende grote bouwprojecten in Antwerpen en de manier waarop het stadsbestuur de vergunningen voor enkele van deze projecten aan de projectontwikkelaar heeft toegekend, werd door Apache in vraag gesteld. Apache verrichtte daarom journalistiek speurwerk naar een mogelijke connectie tussen het stadsbestuur en de projectontwikkelaar met als doel hierover aan verslaggeving te doen.


In het kader van dat onderzoek werd een journalist van Apache op de hoogte gebracht dat de eiser in deze zaak, een van de belangrijkste aandeelhouders van Land Invest Group, op 20 oktober 2017 zijn verjaardag zou vieren in het Fornuis, een restaurant in Antwerpen. Belangrijker was dat hij voor de gelegenheid zo goed als het volledige Antwerpse stadsbestuur had uitgenodigd. De journalist van Apache had zich met een verborgen camera opgesteld aan de overkant van de ingang van het restaurant en van op die plaats filmde hij de aankomst en het vertrek van de burgermeester en verschillende schepenen. Hij legde ook de manier waarop zij de eiser begroetten op camera vast. De beelden werden achteraf gemonteerd en op 16 november 2017 online geplaatst op de website van Apache en op YouTube, samen met het artikel ‘De favoriete bouwpromotor van Bart De Wever: samen aan de feestdis’. 


Bij vonnis van 20 januari 2021 werden deze vorderingen door de Correctionele Rechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen ongegrond verklaard. Dit vonnis werd nadien door het Hof van Beroep Antwerpen bevestigd in zijn arrest van 9 juni 2022. De eiser heeft vervolgens een voorziening in cassatie aangetekend omwille van een schending van artikel 8 EVRM en artikel 5, eerste lid f) van de Wet Verwerking Persoonsgegevens 1992. In zijn arrest van 18 oktober 2022 heeft het Hof van Cassatie de voorziening in cassatie verworpen. 


Lees meer over de afweging tussen de persvrijheid en het recht op de eerbiediging van het privéleven in het artikel van Lynn Pype (Timelex) dat verscheen in het Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens op Politeia Online. Klacht inzake weigering van inzage in klankopnames
Uit het Jaarverslag 2023 van de Gegevensbeschermingsautoriteit (gepubliceerd op 20 juni 2024): beslissingen van de Geschillenkamer