Studievoormiddag: Vermissing van personen met dementie: samenwerking voorop

Registraties zijn gesloten

Samenvatting

Wanneer door dementie de oriëntatie vermindert, kan het gebeuren dat iemand zijn weg niet meer terugvindt. Mensen met dementie zijn kwetsbaar. Politiemensen moeten daarom gevormd worden vanuit een persoonsgerichte blik op dementie: de behoefte aan veiligheid en geborgenheid op een realistische wijze kaderen binnen het perspectief van een zorgzaam beleid. Wanneer het misgaat, moeten personen met dementie en hun mantelzorgers kunnen rekenen op een snelle interventie, een begripvolle houding van hulpverleners en een behouden thuiskomst. Daarom wordt ook het maatschappelijk veiligheidsnetwerk en de rol van de politie alsmaar belangrijker. Het belang van onderlinge samenwerking staat hierbij voorop.


PROGRAMMA

9u30-9u35: Verwelkoming door Politeia (kort overlopen van het programma)

9u35-10u00: Autonomie in geborgenheid: een verre droom (Jurn Verschraegen, directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen)

In het referentiekader dementie is autonomie in geborgenheid een van de pijlers, maar hoe passen we deze pijler toe op mensen met dementie met een hoog risico op vermissing?

10u00-10u45: Alain Remue, hoofd van de Cel Vermiste Personen

Alain Remue schetst de evolutie van vermissingen in Vlaanderen en geeft de actuele cijfers. Hij licht toe wat aan de hand van concrete casuïstiek toe wat aandachtspunten zijn naar zorgverleners en politie in een vermissingdossier.

10u45-11u00: pauze

11u-11u20: Steve Margodt, opleidingsdirecteur van de West-Vlaamse politieschool 

Steve Margodt licht toe hoe er in de West-Vlaamse politieschool aandacht wordt geschonken aan de thematiek en hoe deze een plaats krijgt in de opleidingen. 

11u20-11u40: Marc Vankerkhoven, coördinator transmurale zorg in het AZ Maria Middelares

Marc Vankerckhoven licht toe hoe er in het ziekenhuis wordt omgegaan met vermissing en geeft enkele concrete handvaten wat te doen. Als het mis gaat is snel ingrijpen van groot belang en moet iedereen kunnen rekenen op een snelle interventie en een begripvolle houding van de hulpverleners.  

11u40-12u00: Steven Beullens, hoofdinspecteur van politie, Jeugd en Sociale dienst & Karolina Robbeets, eerste inspecteur van politie, senioreninspecteur

Om Leuven zo veilig mogelijk te maken voor mensen met dementie hebben Lokale Politie Leuven, stad Leuven, het regionale expertisecentrum dementie MEMO en de stuurgroep dementievriendelijk Leuven de handen in elkaar geslagen voor het project ‘Vermissing en dementie’. Zij lichten toe hoe ze te werk gaan, want … elke seconde telt!

12u00-12u30: Vragen uit de zaal


Meer info vind je ook in de brochure ‘Zekerheid voor mensen met dementie’.

Deze brochure is verkrijgbaar in pakketten van 5 stuks en reikt tips, adviezen en preventieve mogelijkheden aan om, met respect voor de autonomie, risicogedrag te voorkomen en een behouden thuiskomst maximaal te garanderen wanneer het eens wat stroever loopt, en de weg langer blijkt dan voorzien. De aandacht voor de kwetsbaarheid van de personen met dementie bij de politie samen met deze voor vermissing bij de mantelzorgers en professionele zorgverstrekkers zijn hierbij een succesfactor.


Erkend als baremische opleiding. 


Deze opleiding is bestemd voor:

Politie en zorgverleners uit de thuiszorg, ziekenhuizen en residentiële zorg

Datum & Tijd
woensdag 15 mei 2024
09:30 12:15 (Europe/Brussels)
Locatie

Provinciehuis

Provincieplein 1
3010 Leuven
België
--Provinciehuis--
routebeschrijving​
Organisator

POLITEIA NV/SA

+32 2 289 26 12
events@politeia.be

DELEN
Zoek uit wat mensen zien en zeggen over dit evenement, en neem deel aan de conversatie.