Webinar: Het nieuwe Ontslagdecreet (16 juni 2023) praktisch toegelicht

Inschrijving voor Webinar: Het nieuwe Ontslagdecreet (16 juni 2023) praktisch toegelicht
139,00 € 114.88 EUR
(Inclusief BTW) Q

Samenvatting

Het is opvallend dat er in de publieke sector steeds vaker wordt teruggegrepen naar recepten uit de private sector. De verschillen tussen statutairen en contractuelen ebben alsmaar meer weg en beide statuten zoeken steeds meer toenadering tot elkaar.

Exact één jaar na de inwerkingtreding zullen we tijdens dit webinar een stand van zaken opmaken van het Ontslagdecreet van 16 juni 2023.

Het Ontslagdecreet van 16 juni 2023 bracht een fundamentele verandering met zich mee voor de beëindiging van het dienstverband van statutaire personeelsleden tewerkgesteld in Vlaamse lokale en provinciale besturen. De regels m.b.t. het einde van de overeenkomst – zoals vervat in de Arbeidsovereenkomstenwet – werden immers van toepassing op statutaire personeelsleden van gemeente-, OCMW- en provinciebesturen. Waar statutaire personeelsleden vroeger uitsluitend ontslagen konden worden wegens beroepsongeschiktheid ingevolge ontoereikend functioneren of wegens een tuchtrechtelijk ontslag van ambtswege, kunnen zij sinds 1 oktober 2023 eveneens ontslagen worden met inachtname van een opzegtermijn of -vergoeding, dan wel wegens dringende reden. Ook de specifieke regeling met betrekking tot medische overmacht behoort voortaan tot de mogelijkheden. Bovendien maakte het Ontslagdecreet de arbeidsrechtbanken en -hoven bevoegd voor betwistingen over het ontslag.

Het hoeft geen betoog dat dit Ontslagdecreet verschillende vragen en uitdagingen met zich meebrengt, zoals: Wat met de hoorplicht? Wat met het tuchtrecht? Wat met de medische overmacht vs. het ziektepensioen? De sprekers (Claeys & Engels) gaan in dit webinar ook even dieper in op het wetsontwerp tot motivering van ontslag en kennelijk onredelijk ontslag van contractuele werknemers in de overheidssector. Na meer dan 10 jaar ziet het er immers naar uit dat ook de publieke sector eindelijk over eigen regelgeving zal beschikken wat betreft de ontslagmotivering van contractuele werknemers.


Deze opleiding is bestemd voor:

publieke sector, lokale besturen, Vlaamse en federale ambtenaren


Over de spreker(s):

Nele Gysemans
Nele Gysemans (Senior Associate bij Claeys & Engels) verleent concreet en praktisch advies met betrekking tot verschillende aspecten van het individueel en collectief arbeidsrecht, gaande van dagdagelijkse HR kwesties tot eerder uitzonderlijke situaties zoals herstructureringen. Zij staat cliënten eveneens bij in gerechtelijke procedures. Zij trad toe tot de balie in 2014 nadat zij haar studie rechten afrondde aan de KULeuven.

Eva Vandenhende
Eva Vandenhende (Claeys & Engels) behaalde haar masterdiploma in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven en volgde aansluitend een master-na-masteropleiding in het sociaal recht aan de Vrije Universiteit Brussel. In september 2018 trad Eva toe tot de Balie van Gent. Zij maakte de overstap naar de Balie van West-Vlaanderen in 2022. Sinds augustus 2022 maakt Eva deel uit van het team van Claeys & Engels.

Eva legt zich toe op verschillende domeinen van het sociaal recht.

Datum & Tijd
dinsdag 1 oktober 2024
10:00 12:00 (Europe/Brussels)
Locatie

Microsoft Teams

--Microsoft Teams--
--Microsoft Teams--
routebeschrijving​
Organisator

POLITEIA NV/SA

+32 2 289 26 12
events@politeia.be

DELEN
Zoek uit wat mensen zien en zeggen over dit evenement, en neem deel aan de conversatie.