Webinar: Het re-integratietraject 2.0: een praktijkanalyse

Inschrijving voor Webinar: Het re-integratietraject 2.0: een praktijkanalyse
139,00 € 114.88 EUR
(Inclusief BTW) Q

Samenvatting

De regering uitte in 2022 de ambitieuze doelstelling om tegen 2030 een tewerkstellingsgraad van ten minste 80 % na te streven. Om dat doel te bereiken nam de regering verschillende maatregelen, ook wat betreft arbeidsongeschiktheid. Feit is immers dat zowel het langdurig als het kortdurend ziekteverzuim – in de publieke én in de private sector - in België hoge toppen scheert.

Daarom zag men zich genoodzaakt om het bestaande re-integratietraject te herbekijken. De late opstartmogelijkheid van het traject, de medische overmacht én het feit dat er geen responsabiliseringsmaatregelen voorzien waren voor werknemers en werkgevers die niet aan het traject meewerkten, werd vaak gehekeld. Met het nieuwe re-integratietraject 2.0, dat sinds 1 oktober 2022 in voege is, tracht men deze pijnpunten weg te werken en wil men alles in het werk stellen om een snelle re-integratie bij de eigen werkgever te ondersteunen.

Overheidswerkgevers worstelen echter vaak met het maatwerk dat een re-integratietraject vereist (en dit omwille van de vaak onaangepaste rigide rechtspositieregeling). Aan de hand van praktijkvoorbeelden willen de sprekers een praktisch inzicht geven in dit traject en do’s and don’ts aanreiken om concreet mee aan de slag te gaan.

 
Deze opleiding is bestemd voor:

publieke sector, lokale besturen, Vlaamse en federale ambtenaren


Over de spreker(s):

Sieglien Huyghe
Sieglien Huyghe is actief in verschillende domeinen van het individueel en collectief arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Zij begeleidt cliënten dagelijks bij het doorvoeren en het opvolgen van ontslagdossiers en voert ook regelmatig procedures voor de arbeidsrechtbank.

Lise-Marie Platteau
Lise-Marie Plateau behaalde in 2018 haar diploma van Master in de Rechten met grote onderscheiding aan de Universiteit Gent. In het kader van een overzeese uitwisseling behaalde ze in 2016 met grote onderscheiding een Master in het Sociaal Recht aan de Université Libre de Bruxelles. Ze schreef er haar masterproef over discriminatie gelieerd aan kanker.

Datum & Tijd
dinsdag 11 juni 2024
10:00 12:00 (Europe/Brussels)
Locatie

Microsoft Teams

--Microsoft Teams--
--Microsoft Teams--
routebeschrijving​
Organisator

POLITEIA NV/SA

+32 2 289 26 12
events@politeia.be

DELEN
Zoek uit wat mensen zien en zeggen over dit evenement, en neem deel aan de conversatie.