Auteurs & partnenaires

Chris De Rijdt

Auteurs

Chris De Rijdt
--Chris De Rijdt--

Chris De Rijdt is bachelor in de Orthopedagogiek en een gedreven praktijklector aan de HoGent. Ook heeft ze een bachelordiploma in sociaal werk. Chris specialiseerde zich in het werken met visualisaties, omdat ze tijdens haar jarenlange praktijkervaring vaststelde dat begeleiders hieraan nood hebben en vaak niet weten wat er al bestaat. Persoonlijke en werkervaringen vormden dus de basis van haar grote passie en interessevelden:

  • Visualisaties (pictogrammen, foto’s en geschreven tekst)
  • Communiceren met mensen met verstandelijke beperkingen en aanverwante thema’s zoals bewonersvergaderingen, tevredenheidsmeting, inspraak enz.
Chris maakt er een punt van om haar ervaringen en expertise te delen met het werkveld en geïnteresseerden, door zich op heel regelmatige basis te engageren voor bijscholingsinitiatieven zoals bv. lezingen, studiedagen, workshops. Zowel individueel, klassikaal als op maat en in team.  Altijd met een zeer praktijkgerichte benadering, zodat men er onmiddellijk mee aan de slag kan. Chris De Rijdt is ook bestuurslid (ondervoorzitter) van Isaac Nf (International Society for Augmentative and Alternative Communication). NF staat voor Nederland en Vlaanderen. ISAAC is een werelwijde organistatie die de belangen behartigt van alle mensen met een communicatieve beperking. Via Isaac-Nf verspreidt zij kennis onder meer via studiedagen, tijdschriften en publicaties.

Publications

Oog voor kwaliteit
Oog voor kwaliteit

0,00