Auteurs & partnenaires

Steffie Jalhay

Auteurs

Steffie Jalhay
--Steffie Jalhay--

Steffie Jalhay is projectbeheerder diversiteit bij VIVO vzw. Als projectbeheerder diversiteit bij VIVO sensibiliseert en informeert ze social-profitorganisaties bij (het uitwerken van) een diversiteitsbeleid. Het gaat daarbij zowel over het aanwerven van en omgaan met een divers personeelsbestand als het ondersteunen van organisaties en hulpverleners in het omgaan met een divers cliënteel. Steffie Jalhay heeft een master in de sociologie (UGent).

Publications

Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie
Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie

33,02